329 Jakthund apportkurs

Godkjent for 16–20 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal få en god forståelse av innlæringsveien for øvelsen apport.
Deltakerne skal selv lære seg innlæringsveien for øvelsen apport slik at de klarer å lære inn en god apport på egen hund. Etter endt kurs skal hunden ha lært de grunnleggende momentene i apportøvelsen.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Jakthundeiere som ønsker å lære jakthunden å hente ulike ting, og lære seg øvelsen apport.
Kurset vil gi dypere forståelse for hunders atferd og rett trening av hund.

Innhold

1 Informasjon om kurset - Teori (3t)

 • Filosofi
 • Utstyr
 • Innlæringsveien

2 Lek - Eier skal lære hunden å leke (2,5t)

 • SITT - Innkallling - Lineføring - Sjekk at øvelsene er generalisert
 • Apport - Nyinnlæring - lære hunden å holde apportbukken

3 Apport

 • Nyinnlæring - lære hunden å holde apportbukken (2t)

4 Apport

 • Nyinnlæring - lære hunden å bære apportbukken (2t)

5 Apport

 • Nyinnlæring - lære hunden å gripe og plukke opp apportbukken (2t)

6 Apport

 • Nyinnlæring - lære hunden kommandoen "apport" (2t)

7 Apport

 • Nyinnlæring - lære hunden å hente apportbukken (2t)

8 Apport

 • Videreutvikling - generalisering (2,5t)

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Pensum er boka "Dressur av jakthunder - Fra valp til god jaktkamerat", Norges Jeger- & Fiskerforbund, 2019.
Instruktøren har tilgang til ulike ppt-presentasjoner av temaene som ligger tilgjengelig på Min Side i NJFFs portal, samt Instruktørheftet for NJFFs jakthundinstruktører.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
ALLE møter uten hund den første kvelden, som er en ren teorikveld. Denne kvelden bør holdes inne i egnet kurslokale.
De resterende kveldene møter alle med egen hund. Alle må selv ha med halsbånd, kobbel, godbiter, leksaker, apportbukk og vann til egen hund.
Øvelsen apport blir gjennomgått med teori og demonstrasjoner. Videre får alle lov til å praktisere med egen hund. Det er viktig å følge innlæringsveien og sørge for at hvert individ har lært seg de rette momentene, før en går videre i øvelsen.

Krav til lærer/instruktør

Kurset skal ledes av en NJFF lokalinstruktør jakthunddressur.

Utfyllende opplysninger

Det forutsettes at boka er lest på forhånd.
Hunder i alle aldre kan delta på kurset, men kurset gir best læring for de som har en hund som er har gjennomgått og kan de ulike øvelsene i boka på forhånd. Det er en fordel om deltaker og hund har gått ett av kursene; Jakthund valpekurs, 326, eller Jakthund unghundkurs, 327, på forhånd.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.