328 Jakthund dressurinstruktør

Godkjent for 24 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal få god innsikt i dressur av jakthunder og de momenter som skal til for å få en lydig og dressert jakthund i hverdagen og på jakt.
Deltakerne skal kunne dele opp en øvelse i ulike momenter og på en pedagogisk god måte kunne gi veiledning og instruere i de ulike øvelsene.
Deltakerne skal selv kunne lære inn momentene på egen hund.
Deltakerne skal selv kunne planlegge og gjennomføre et jakthunddressurkurs.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Aktuelt for alle som ønsker å bli jakthund dressurinstruktører i NJFF.
Anbefales også for jakthundeiere som ønsker å få mer kompetanse om hund og jakthunddressur.
Kurset er obligatorisk for de som ønsker å bli NJFF instruktører innen jakthunddressur.
Alle deltakerne må på forhånd ha tatt kurset; Jakthund grunnkurs, 6231.

Innhold

Jakthundinstruktør i NJFF

Øvelsen - "SITT" (5t)

 • Repetisjon og gjennomgang fra Jakthund grunnkurs
 • Presentasjon av innlæringsveien for "SITT", teori (1t)
 • Alle deltakerne skal gjennomføre innlæringsveien for "SITT" på egen hund, praksis (2t)
 • Alle skal være instruktører og veilede hverandre gjennom innlæringsveien for "SITT" (2t)

Øvelsen - innkalling (5t)

 • Presentasjon av innlæringsveien for innkalling - to modeller skal gjennomgås, teori (1t)
 • Alle deltakerne skal gjennomføre innlæringsveien for innkalling på egen hund, praksis (2t)
 • Alle skal være instruktører og veilede hverandre gjennom innlæringsveien for innkalling (2t)

Øvelsen - lineføring (4t)

 • Presentasjon av innlæringsveien for lineføring, teori (1t)
 • Alle deltakerne skal gjennomføre innlæringsveien for lineføring på egen hund, praksis (2t)
 • Alle skal være instruktører og veilede hverandre gjennom innlæringsveien for lineføring (1t)

Øvelsen - apport (4t)

 • Presentasjon av innlæringsveien for apport, teori (1t)
 • Alle deltakerne skal gjennomføre innlæringsveien for apport på egen hund, praksis (2t)
 • Alle skal være instruktører og veilede hverandre gjennom innlæringsveien for apport (1t)

Tips for jakthundinstruktøren (3t)

 • Praktisk informasjon om å holde kurs
 • Bruk av instruktørheftet
 • Øvelsen - DEKK - GÅ BAK, demonstrasjon og praktiske øvelser

Oppsummering og gjennomgang av kurset før eksamen. (3t)

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Pensum er boka "Dressur av jakthunder - Fra valp til god jaktkamerat", Norges Jeger- & Fiskerforbund, 2019.
Instruktørheftet for NJFFs jakthundinstruktører, NJFF. Arrangør og instruktør har tilgang til dette heftet gjennom NJFFs portal.
Instruktøren har tilgang til ulike ppt-presentasjoner av temaene som ligger tilgjengelig på Min Side i NJFFs portal.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Teori og praksis går hånd i hånd gjennom hele kurset. Deltakerne skal først lære teorien bak øvelsen, før de skal praktisere dette på egen hund, før de igjen skal instruere de andre i øvelsen.

Krav til lærer/instruktør

Kurset skal ledes av en NJFF fylkesinstruktør jakthunddressur.

Avsluttende prøve/eksamen

Avsluttende praktisk eksamen den siste dagen.
Alle deltakerne skal instruere nye ekvipasjer i utvalgt øvelse.
Instruktøren vurderer kandidaten som bestått/ ikke-bestått.
Deltatt som aspirant på minimum 1 dressurkurs, studieplan 326 eller 327.

Utfyllende opplysninger

Det forutsettes at boka er lest på forhånd.
På kurset vil fokus være på kapittel 8 i boka.
Alle deltakerne må ha med egen hund på kurset.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.