327 Jakthund unghundkurs

Godkjent for 16–20 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal få en god forståelse for hund, hundens utvikling, innlæringsveien og hvordan de kan praktisere dette for å få en lydig og godt dressert hund i hverdag og på jakt.
Alle deltakerne vil få en mer lydig hund i løpet av kurset.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Jakthundeiere som ønsker å lære mer om hvordan en kan få en mer harmonisk og lydig jakthund. Kurset vil gi dypere forståelse for hunders atferd og rett trening av hund

Innhold

1.Informasjon om kurset - teori (3t)

 • Filosofi
 • Utstyr
 • Innlæringsveien

2. Lek - Eier skal lære hunden å leke (2,5t)

 • SITT - Nyinnlæring

3. SITT - Videreutvikling - generalisering (2t)

 • Innkalling - Nyinnlæring

4. Innkalling - Videreutvikling - generalisering (2t)

 • Lineføring - Nyinnlæring

5. Lineføring - Videreutvikling - generalisering (2t)

 • Apport - Lek - Apport

6. SITT - Generalisering (2t)

 • Innkalling - Generalisering
 • Lineføring - Generalisering
 • Apport - Nyinnlæring - Gjennomgang av de grunnleggende elementene

7. Apport - Nyinnlæring (2t)

 • SITT- Generalisering - Bruke andre miljøer - Både skog og bymiljø
 • Innkalling - Generalisering - Bruke andre miljøer - Både skog og bymiljø
 • Lineføring - Generalisering - Bruke andre miljøer - Både skog og bymiljø

8. SITT - Generalisering - Bruke andre miljøer - Både skog og bymiljø (2,5t)

 • Innkalling - Generalisering - Bruke andre miljøer - Både skog og bymiljø
 • Lineføring - Generalisering - Bruke andre miljøer - Både skog og bymiljø

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Pensum er boka "Dressur av jakthunder - Fra valp til god jaktkamerat", Norges Jeger- & Fiskerforbund, 2019.
Instruktøren har tilgang til ulike ppt-presentasjoner av temaene som ligger tilgjengelig på Min Side i NJFFs portal, samt Instruktørheftet for NJFFs jakthundinstruktører.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
ALLE møter uten hund den første kvelden, som er en ren teorikveld. Denne kvelden bør holdes inne i egnet kurslokale.
De resterende kveldene møter alle med egen hund. Alle må selv ha med halsbånd, kobbel, godbiter, leksaker, apportbukk og vann til egen hund.
Alle øvelsene blir gjennomgått med teori og demonstrasjoner. Videre får alle lov til å praktisere med egen hund. Det er viktig å følge innlæringsveien og sørge for at hvert individ har lært seg de rette momentene, før en går videre på øvelsen.

Krav til lærer/instruktør

Kurset skal ledes av en NJFF lokalinstruktør jakthunddressur.

Utfyllende opplysninger

Det forutsettes at boka er lest på forhånd.
Hunder i alle aldre kan delta på kurset, men kurset gir best læring for de som har en hund som er mellom 6 til 12 måneder og helst har gått kurset; Jakthund valpekurs, 326 først.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.