326 Jakthund valpekurs

Godkjent for 16–20 timer  |  minst 4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal få en god forståelse for hund, hundens utvikling, innlæringsveien og hvordan en kan spille på lag med det for å få en lydig og godt dressert hund i hverdag og på jakt.
Alle deltakerne vil få en mer lydig hund i løpet av kurset.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Jakthundeiere som ønsker å lære mer om hvordan de kan få en mer harmonisk og lydig jakthund. Kurset vil gi dypere forståelse for hunders atferd og rett trening av hund.

Innhold

1. Informasjon om kurset - teori (3t)

 • Filosofi
 • Utstyr
 • Innlæringsveien

2. Lek - Eier skal lære hunden å leke (2,5t)

 • SITT - Nyinnlæring

3. SITT - Videreutvikling (2t)

 • Innkalling - Nyinnlæring

4. SITT - Generalisering (2t)

 • Innkalling - Videreutvikling

5. Innkalling - Generalisering (2t)

 • Lineføring - Nyinnlæring

6. Lineføring - Videreutvikling (2t)

7. Lineføring - Generalisering (2t)

 • Apport - Lek - apport

8. SITT - Generalisering (2,5t)

 • Innkalling - Generalisering
 • Lineføring - Generalisering
 • Apport - Nyinnlæring - gjennomgang av de grunnleggende elementene

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Pensum er boka "Dressur av jakthunder - Fra valp til god jaktkamerat", Norges Jeger- & Fiskerforbund, 2019.
Instruktøren har tilgang til ulike ppt-presentasjoner av temaene som ligger tilgjengelig på Min Side i NJFFs portal, samt Instruktørheftet for NJFFs jakthundinstruktører.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
ALLE møter uten hund den første kvelden, som er en ren teorikveld. Denne kvelden bør holdes inne i egnet kurslokale.
De resterende kveldene møter alle med egen hund. Alle må selv ha med halsbånd, kobbel, godbiter, leksaker og vann til egen hund.
Alle øvelsene blir gjennomgått med teori og demonstrasjoner. Videre får alle lov til å praktisere med egen hund. Det er viktig å følge innlæringsveien og sørge for at hvert individ har lært seg de rette momentene, før de går videre på øvelsen.

Krav til lærer/instruktør

Kurset skal ledes av en NJFF lokalinstruktør jakthunddressur.

Utfyllende opplysninger

Det forutsettes at boka er lest på forhånd.
Hunder i alle aldre kan delta på kurset, men kurset gir best læring for de som har en valp som er fra 8 uker og opp til 6 måneder.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.