324 Hellebakst

Godkjent for 10–24 timer  |  4–12 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære å lage ulike typar Hellebakst.

Lære om historia/bakgrunnen til dei ulike typane Hellebakst.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

4H-arar i alderen 12-19 år

Innhold

Lage minst 8 ulike typar Hellebakst

 • Natronkaker

 • Svelekaker

 • Grautlapper

 • Flatbrød

 • Tortilla/kebab lefser

 • Lappar

 • MRF/Fjord 1 sveler

 • Potetlefser/potetkaker

 • Fiskelefse

 • Gjennomføre 4-5 samlingar på 3 timar.

 • Finne historie og bakgrunnen til Hellebakst.

 • Lære ulike kjevleteknikkar

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For å gjennomføre Hellebakst trengst:

* Steiketakke
* Ulike kjevler
* Bakstefløy
* Papir
* Råvarer

Steikehella kan vere varm, viktig å tenke gjennom kva ein skal gjere dersom uhellet er ute og ein brenn seg på takka.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.