323 Vedlikehold og restaurering av båt

Godkjent for 20–100 timer  |  4–10 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal få grunnleggende kunnskap og erfaring med hvordan en best kan vedlikeholde og restaurere tradisjonelle trebåter, herunder forberedelse til sesongstart og vinteropplag. Videre skal de tilegne seg kunnskap om materialer og redskap brukt i tradisjonelt vedlikehold av slike båter.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset passer for alle over 14 år som ønsker å lære mer om vedlikehold og restaurering av tradisjonelle båter. Både nybegynnere og viderekomne kan delta.

Innhold

  • Praktisk arbeid med dekk, skuteside, rekker, rigg, tauverk osv.
  • Opplæring om eldre trebåters oppbygging
  • Innføring i maritim terminologi
  • Undervisning / demonstrasjon av redskaper brukt i slikt arbeid
  • Undervisning / demonstrasjon av bruk av vedlikeholdsmaterialer, slik som lakk, natemasse, drev, maling, samt annet materiell som er nødvendig
  • Praktisk arbeid med vedlikehold av eldre trebåt i et opplæringsøyemed og under veiledning fra instruktør

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

I tillegg til emne (eldre trebåt, rigg, e.l.) kreves nødvendig verktøy og materialer brukt i vedlikehold av eldre trebåter

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Praktisk trening/arbeid
Kurset er primært et praktisk kurs, der kursdeltaker tilegner seg kunnskap gjennom en kort teoretisk innføring for deretter å gjøre seg erfaringer gjennom praktisk arbeid under veiledning.

Krav til lærer/instruktør

Kurslærer / instruktør bør ha god kjennskap til tradisjonell båtbyggerkunst, samt erfaring innen vedlikehold av eldre trebåter. Det kreves ingen formell kompetanse ut over dette

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen test/eksamen, men det er mulig å delta flere ganger for å oppnå høyere kompetanse.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.