321 Grunnleggende pelsstell for trimmeraser

Godkjent for 4–10 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Å lære daglig og grunnleggende pelsstell for trimmeraser.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

For nybegynnere. Ingen forkunnskaper kreves. Men kurset er også for de som kan litt fra før og som vil repetere fra tidligere kurs.

Innhold

 • Gjennomgang av daglig og ukentlig stell av hunder med trimmepels
 • Gjennomgang og valg av egnet type verktøy
 • Informasjon om hvor viktig det er med godt stell av hunden
 • Kloklipp
 • Tannhelse
 • Ørerens
 • Gjennomgang av forskjellige pelstyper
 • Fjerning av underull
 • Demonstrasjon av grunnleggende teknikker
 • Veiledning og praktisk trening med hver enkelt etter behov
 • Litt anatomi
 • Klipping av linjer etter rasestandard

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Tilgjengelige trimmeveiledninger utarbeidet av raseklubber og annen relevant litteratur for de aktuelle rasene. Spesielt viktig å ha litteratur som er i henhold til rasenes rasestandard i Norge.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Forelesning
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Kurset kan gjerne gjennomføres på 10 timer over to dager, 5 timer hver dag.

Krav til lærer/instruktør

Instruktør må ha god erfaring i pelsstell av de rasene som deltar, både daglig pelskompetanse og kompetanse for pelsstell for utstillingformål.

Avsluttende prøve/eksamen

Løpende evaluering etter hvert som man ser resultatet av kurset.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.