320 Videregåendekurs padling hav

Godkjent for 48 timer  |  4–6 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakeren lærer å beherske teknikk og gruppedynamikk i krevende forhold. Etter endt kurs er deltakeren i stand til å være et selvstendig medlem av ei gruppe på utsatte turer. Samt planlegge og avholde NPF Teknikkurs Hav.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltaker må:

* Ha bestått NPF aktivitetslederkurs hav
* Mestre 3 stjerners farvann teknisk og sikkerhetsmessig

Innhold

Planlegging:

  • Hvor går turen
  • A-plan, B-plan og kriseplan
  • Risiko, utstyr etc

Pakking av havkajakk for overnattingstur

Leirplass og rutiner i leir

Teknikk:

  • Padleteknikk og redningsteknikk i 4 stjerners forhold med fullastet kajakk

Gruppedynamikk:

  • Ulike roller
  • Rollefordeling i gruppa

Navigasjon:

  • Bruk av kart og kompass

Sjømannskap:

  • Ferdigheter om og utøvelse av godt sjømannskap

Kystfriluftsliv og sporløs ferdsel

Planlegging og gjennomføring av teknikkurs padling hav

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)


Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Rollespill
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
I forbindelse med implementeringen av Trenerløypa i Våttkortstigen er det fra 2017 innført krav til dokumentert praksis for deltakerne etter siste kurshelg på videregåendekurs. Deltakerne må fylle praksis med 75 timer. Eksempel på praksis kan være å avholde kurs, lede turer eller avholde treninger.

Krav til lærer/instruktør

NPF Veileder

Avsluttende prøve/eksamen

Veileder foretar i samspill med deltakeren løpende oppfølging og evaluering av deltakeren under kurset.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.