320 Videregåendekurs padling hav

Godkjent for 48 timer  |  3-6 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakeren lærer å beherske teknikk og gruppedynamikk i krevende forhold. Etter endt kurs er deltakeren i stand til å være et selvstendig medlem av ei gruppe på utsatte turer. Samt planlegge og avholde NPF Teknikkurs Hav.

Målgruppe og forkunnskaper

Deltaker må:

 • Ha bestått NPF aktivitetslederkurs hav
 • Mestre 3 stjerners farvann teknisk og sikkerhetsmessig

Kursinnhold

Planlegging:

 • Hvor går turen
 • A-plan, B-plan og kriseplan
 • Risiko, utstyr etc

Pakking av havkajakk for overnattingstur

Leirplass og rutiner i leir

Teknikk:

 • Padleteknikk og redningsteknikk i 4 stjerners forhold med fullastet kajakk

Gruppedynamikk:

 • Ulike roller
 • Rollefordeling i gruppa

Navigasjon:

 • Bruk av kart og kompass

Sjømannskap:

 • Ferdigheter om og utøvelse av godt sjømannskap

Kystfriluftsliv og sporløs ferdsel

Planlegging og gjennomføring av teknikkurs padling hav

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Rollespill
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

I forbindelse med implementeringen av Trenerløypa i Våttkortstigen er det fra 2017 innført krav til dokumentert praksis for deltakerne etter siste kurshelg på videregåendekurs. Deltakerne må fylle praksis med 75 timer. Eksempel på praksis kan være å avholde kurs, lede turer eller avholde treninger.

Lenker til eksempler på kursprogram

http://padling.no/vaattkort-og-sikkerhet/hva-er-vaattkort/de-ulike-kursene-i-npf-vaattkort/havpadling/videregaaendekurs-hav/

Krav til lærer/instruktør

NPF Veileder

Kvalifiserende/test/eksamen

Veileder foretar i samspill med deltakeren løpende oppfølging og evaluering av deltakeren under kurset.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.