319 Aktivitetslederkurs padling hav

Godkjent for 16 timer  |  4–6 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakeren lærer å lære bort padleteknikker og å lede grupper på vannet. Etter endt aktivitetslederkurs kan utøveren planlegge og gjennomføre introduksjons- og grunnkurs, samt turer i kjent og skjermet farvann.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltaker må ha:
- Grunnkurs
- Teknikkurs
- Beherske kamerat- og egenredning
- Gruppeoversikt
- Kunne navigere i skjermet farvann
- Bør ha grunnleggende førstehjelpskurs
- Loggført minst 10 turer.

Innhold

Teori:

 • Undervisningsmetoder
 • Organisering
 • Tilrettelegging for padlere med spesielle behov
 • Treningslære
 • Leker/aktiviteter
 • Feilretting
 • Navigasjon
 • Hypotermi
 • Grunnleggende kunnskap om symptomer og tiltak
 • Førstehjelp

Praktiske øvelser:

 • Teknikk til 3 stjerner
 • Gruppeledelse på vannet

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)


Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

NPF Veileder

Avsluttende prøve/eksamen

Deltaker må vise tilfredsstillende ferdigheter knyttet til teknikk og ledelse. Bestått kurs kvalifiserer til deltakelse på videregående padling hav.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.