319 Aktivitetslederkurs padling hav

Godkjent for 16 timer  |  3-6 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakeren lærer å lære bort padleteknikker og å lede grupper på vannet. Etter endt aktivitetslederkurs kan utøveren planlegge og gjennomføre introduksjons- og grunnkurs, samt turer i kjent og skjermet farvann.

Målgruppe og forkunnskaper

Deltaker må ha:
- Grunnkurs
- Teknikkurs
- Beherske kamerat- og egenredning
- Gruppeoversikt
- Kunne navigere i skjermet farvann
- Bør ha grunnleggende førstehjelpskurs
- Loggført minst 10 turer.

Kursinnhold

Teori:

 • Undervisningsmetoder
 • Organisering
 • Tilrettelegging for padlere med spesielle behov
 • Treningslære
 • Leker/aktiviteter
 • Feilretting
 • Navigasjon
 • Hypotermi
 • Grunnleggende kunnskap om symptomer og tiltak
 • Førstehjelp

Praktiske øvelser:

 • Teknikk til 3 stjerner
 • Gruppeledelse på vannet

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

http://padling.no/vaattkort-og-sikkerhet/hva-er-vaattkort/de-ulike-kursene-i-npf-vaattkort/havpadling/aktivitetslederkurs-hav/

Krav til lærer/instruktør

NPF Veileder

Kvalifiserende/test/eksamen

Deltaker må vise tilfredsstillende ferdigheter knyttet til teknikk og ledelse. Bestått kurs kvalifiserer til deltakelse på videregående padling hav.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.