318 Teknikkurs padling hav

Godkjent for 16 timer  |  4–6 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakeren får en grundig gjennomgang av grenens tekniske ferdigheter, både med hensyn til teknikk og sikkerhet. Etter endt kurs kan deltakeren utføre god teknikk i rolige omgivelser.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Gjennomført grunnkurs padling hav.

Innhold

Håndtering av kajakken:

 • Løfte, bære, sjøsette
 • Sikring av kajakk
 • Kanting av kajakk

Fremdriftstak:

 • Effektivt framdriftstak (padle rett fram over lengre distanse)
 • Bakoverpadling
 • 8-tallspadling fremover og bakover med kanting av kajakk

Styretak:

 • Styretak bak
 • Baugtak

Sideveis forflytning:

 • Uten fremdrift i kajakken
 • I fart

Støttetak:

 • Sculling for støtte
 • Støttetak (høye og lave)

Redningsteknikk:

 • Kameratredning
 • Egenredning
 • Tauing og bruk av taueline
 • Eskimoredning

Rulle:

 • Deltakeren lærer det grunnleggende ved rulla

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)


Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

NPF Veileder eller NPF Turleder (Videregåendekurs)

Avsluttende prøve/eksamen

Kurset kvalifiserer til deltakelse på aktivitetslederkurs hav.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.