318 Teknikkurs padling hav

Godkjent for 16 timer  |  3-6 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakeren får en grundig gjennomgang av grenens tekniske ferdigheter, både med hensyn til teknikk og sikkerhet. Etter endt kurs kan deltakeren utføre god teknikk i rolige omgivelser.

Målgruppe og forkunnskaper

Gjennomført grunnkurs padling hav.

Kursinnhold

Håndtering av kajakken:
- Løfte, bære, sjøsette
- Sikring av kajakk
- Kanting av kajakk

Fremdriftstak:
- Effektivt framdriftstak (padle rett fram over lengre distanse)
- Bakoverpadling
- 8-tallspadling fremover og bakover med kanting av kajakk

Styretak:
- Styretak bak
- Baugtak

Sideveis forflytning:
- Uten fremdrift i kajakken
- I fart

Støttetak:
- Sculling for støtte
- Støttetak (høye og lave)

Redningsteknikk:
- Kameratredning
- Egenredning
- Tauing og bruk av taueline
- Eskimoredning

Rulle:
- Deltakeren lærer det grunnleggende ved rulla

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Instruksjon med lærer
  • Gruppearbeid
  • Diskusjon
  • Demonstrasjon
  • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

http://padling.no/vaattkort-og-sikkerhet/hva-er-vaattkort/de-ulike-kursene-i-npf-vaattkort/havpadling/aktivitetslederkurs-hav/

Krav til lærer/instruktør

NPF Veileder eller NPF Turleder (Videregåendekurs)

Kvalifiserende/test/eksamen

Kurset kvalifiserer til deltakelse på aktivitetslederkurs hav.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.