317 Grunnkurs padling hav

Godkjent for 16 timer  |  4–6 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakeren introduseres til kajakken og utstyret. Etter endt kurs har deltakeren gjennom enkel praktisk øvelse lært å bruke kajakk, åre, trekk og vest. I tillegg er deltakeren kjent med enkle sikkerhetsrutiner og øvelser, samt hvordan effektivt manøvrere kajakken.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som ønsker å lære seg kajakkpadling, spesielt rettet mot havkajakk.

Innhold

 • Løfte, bære
 • Sjøsette og entre kajakken
 • Effektiv framoverpadling
 • Bakoverpadling og stopp
 • Sideveis forflytning av kajakken
 • Lavt støttetak
 • Styretak (bak)
 • Sving (sveipetak og styretak)
 • Ilandstigning
 • Sikring av kajakk etter ilandstigning
 • Redningsteknikker
 • Skadeforebygging
 • Planlegging av enkel tur som skal gjennomføres
 • Generell sikkerhet og grunnleggende sjømannskap
 • Generelt om friluftsliv og allemannsretten
 • Sporløs ferdsel

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)


Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

NPF Aktivitetsleder eller Veileder

Avsluttende prøve/eksamen

Kurset kvalifiserer til deltakelse på teknikkurs hav

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.