316 Grunnkurs beredskap

Godkjent for 24-28 timer  |  5-20 deltakere

Mål, læringsmål

Gi grunnopplæring til rovere og ledere i Norges speiderforbund for å kunne delta i Speidernes Beredskap

Målgruppe og forkunnskaper

Rovere og ledere i Norges speiderforbund

Kursinnhold

Kveld 1:

 • Introduksjon til Speidernes beredskap og den norske redningstjenesten

Kveld 2:

 • Forberedelse til kurshelg
 • Livreddende førstehjelp

Kurshelg:

Kurshelgen består av teoriundervisning i klasserom med instruktør, øvelser og praktisk arbeid i patruljer (lag) med veileder.

 • Førstehjelp
 • Teoriundervisning og praktiske øvelser
 • Ettersøking. "Sykkelhjul modellen" og søketeknikk
 • Orientering
 • Grunnleggende sambandbruk
 • Alarmreaksjoner og psykisk førstehjelp

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Rollespill
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Kurset bli gjennomført over to kvelder og en helg. I løpet av kurshelgen blir det noe teori undervisning felles, men hovedfokuset blir på praktiske øvelser der veiledere følger patruljene (gruppen) og gir instruksjon og veiledning underveis.

Lenker til eksempler på kursprogram

https://speiding.no/om-oss/organisasjon/nettverk/speidernes-beredskap

Krav til lærer/instruktør

Speiderledere.

Læringsressurser

Hefte "Norsk grunnkurs førstehjelp" (Deltakerhefte og instruktør veiledning)
Håndbok for redningstjenesten Systembeskrivelse - prinsipper - Verdier
Nasjonal veileder for planverk og samvirke i redningstjenesten
Nasjonale retningslinjer for redningstjenesten: Søk etter savnet person på land
Kompendiet "Grunnkurs beredskap"
Power point presentasjoner
"Anne dukker"
Førstehjelpsutstyr

Kvalifiserende/test/eksamen

Hjerte og lungeredning utsjekk
Vurdering av veileder underveis

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.