316 Grunnkurs beredskap

Godkjent for 24–28 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi grunnopplæring til rovere og ledere i Norges speiderforbund for å kunne delta i Speidernes Beredskap

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Rovere og ledere i Norges speiderforbund

Innhold

Kveld 1:

  • Introduksjon til Speidernes beredskap og den norske redningstjenesten

Kveld 2:

  • Forberedelse til kurshelg
  • Livreddende førstehjelp

Kurshelg:

Kurshelgen består av teoriundervisning i klasserom med instruktør, øvelser og praktisk arbeid i patruljer (lag) med veileder.

  • Førstehjelp
  • Teoriundervisning og praktiske øvelser
  • Ettersøking. "Sykkelhjul modellen" og søketeknikk
  • Orientering
  • Grunnleggende sambandbruk
  • Alarmreaksjoner og psykisk førstehjelp

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Hefte "Norsk grunnkurs førstehjelp" (Deltakerhefte og instruktør veiledning)
Håndbok for redningstjenesten Systembeskrivelse - prinsipper - Verdier
Nasjonal veileder for planverk og samvirke i redningstjenesten
Nasjonale retningslinjer for redningstjenesten: Søk etter savnet person på land
Kompendiet "Grunnkurs beredskap"
Power point presentasjoner
"Anne dukker"
Førstehjelpsutstyr

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Rollespill
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Kurset bli gjennomført over to kvelder og en helg. I løpet av kurshelgen blir det noe teori undervisning felles, men hovedfokuset blir på praktiske øvelser der veiledere følger patruljene (gruppen) og gir instruksjon og veiledning underveis.

Krav til lærer/instruktør

Speiderledere.

Avsluttende prøve/eksamen

Hjerte og lungeredning utsjekk
Vurdering av veileder underveis

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.