315 Lavine-ekvipasje i helikopter

Godkjent for 15–25 timer  |  4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Ekvipasjene skal gjøres i stand til å utføre oppdrag som medfører transport med helikopter.
Ekvipasjene skal vite hvordan forholde seg i helikopter under flyvning, og ved av-og påstigning i skred, med rotorer i gang. De skal vite at hunden klarer å jobbe etter store påkjenninger, som å fly i dårlig vær, tett sammen med annen hund, og mye risting og støy.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Godkjente lavine-ekvipasjer i Norske Redningshunder.

Innhold

  • Av- og påstigning i helikopter ved utkall
  • Hvordan forholde seg under flyvning
  • Avstigning i skred
  • Hundens arbeidsinnsats etter påkjenning ved flyvning
  • Teste at hunden klarer å jobbe, selv etter slike påkjenninger

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Instruktører fra NLA, Instruktør/Hundefører fra Norske Redningshunder.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør/ evt hundefører med nødvendig erfaring fra lignende, reelle situasjoner.

Avsluttende prøve/eksamen

Godkjent for deltagelse ved utkall på skred, med NLA.

Utfyllende opplysninger

Det vil i helikopter fra Norsk Luftambulanse kun være plass til to ekvipasjer under flyvning, i tillegg til instruktør fra NRH.
Dette kurset har derfor unntak fra regelen om minimum 3 deltakere.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.