315 Lavine-ekvipasje i helikopter

Godkjent for 15-25 timer  |  3 deltakere

Mål, læringsmål

Ekvipasjene skal gjøres i stand til å utføre oppdrag som medfører transport med helikopter.
Ekvipasjene skal vite hvordan forholde seg i helikopter under flyvning, og ved av-og påstigning i skred, med rotorer i gang. De skal vite at hunden klarer å jobbe etter store påkjenninger, som å fly i dårlig vær, tett sammen med annen hund, og mye risting og støy.

Målgruppe og forkunnskaper

Godkjente lavine-ekvipasjer i Norske Redningshunder.

Kursinnhold

 • Av- og påstigning i helikopter ved utkall
 • Hvordan forholde seg under flyvning
 • Avstigning i skred
 • Hundens arbeidsinnsats etter påkjenning ved flyvning
 • Teste at hunden klarer å jobbe, selv etter slike påkjenninger

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Gruppearbeid
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør/ evt hundefører med nødvendig erfaring fra lignende, reelle situasjoner.

Læringsressurser

Instruktører fra NLA, Instruktør/Hundefører fra Norske Redningshunder.

Kvalifiserende/test/eksamen

Godkjent for deltagelse ved utkall på skred, med NLA.

Eventuelle merknader

Det vil i helikopter fra Norsk Luftambulanse kun være plass til to ekvipasjer under flyvning, i tillegg til instruktør fra NRH.
Dette kurset har derfor unntak fra regelen om minimum 3 deltakere.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.