314 Sliping av kniv, øks og annet redskap

Godkjent for 8-18 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Målet for kurset er å gi deltakerne nødvendig kunnskap til å kunne slipe kniv, øks og annet redskap, samt øvrig vedlikehold av disse redskapene.

Målgruppe og forkunnskaper

Deltakerne må beherske bruk av kniv og øks.

Kursinnhold

  • Forskjellige typer knivfaser
  • Sliping og honing
  • Forskjellig typer slipeutstyr
  • Hjelpeutstyr til ulike typer verktøy
  • Teknikk ved sliping på slipestein - bruk av holdere og anlegg
  • Praktisk sliping

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Læringsressurser

Speiderboka
Water cooled sharpening of edge tools, Tormek

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.