314 Sliping av kniv, øks og annet redskap

Godkjent for 8–18 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet for kurset er å gi deltakerne nødvendig kunnskap til å kunne slipe kniv, øks og annet redskap, samt øvrig vedlikehold av disse redskapene.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltakerne må beherske bruk av kniv og øks.

Innhold

  • Forskjellige typer knivfaser
  • Sliping og honing
  • Forskjellig typer slipeutstyr
  • Hjelpeutstyr til ulike typer verktøy
  • Teknikk ved sliping på slipestein - bruk av holdere og anlegg
  • Praktisk sliping

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Speiderboka
Water cooled sharpening of edge tools, Tormek

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Praktisk trening/arbeid

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.