313 Videreutvikling og kompetanseheving for godkjente ettersøkningsekvipasjer i NRH

Godkjent for 8–42 timer  |  4–35 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Videreutvikling av ekvipasjer innen ettersøk-, katastrofesøk- og/eller lavine. Trening tilrettelagt for den enkeltes nivå og disiplin. Sosialt samvær for å utveksle erfaringer, skape fellesskap og motivasjon. Norske Redningshunder legger vekt på samhandling og samtrening for at ekvipasjene skal få bred erfaring og stå godt rustet for å delta på leteaksjoner.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Medlemmer i Norske Redningshunder. A-godkjente hundeførere, B-godkjente hundeførere og tidligere hundeførere som er på vei til å godkjenne ny hund.

Innhold

 • Utdanning av ekvipasjer innen ettersøk
 • Utdanning av ekvipasjer innen katastrofesøk
 • Utdanning av ekvipasjer innen lavine
 • Øvelser og teori etter godkjenningsprogrammet til Norske Redningshunder
 • Innføring og bruk av teknisk utstyr
 • Klargjøring av GPS for leteaksjon
 • Bruk av samband, GPS og planlegging av teig
 • Bruk av BaseCamp
 • Innstillinger Nødnett og praktisk bruk av terminal under aksjon
 • Øvelse og praktisk trening på samsøk med samarbeidspartnere som Røde Kors og Norsk Folkehjelp
 • Praktiske øvelser med søk i skog
 • Praktiske øvelser med søk i urbant miljø
 • Sporoppsøk og praktiske spor
 • Funn og funnsted
 • Førstehjelp
 • Transport av savnede

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder
https://www.nrh.no/vaart-arbeid/redningsarbeid/

Organisering og arbeidsmåter

Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Relevant trening og oppgaver for ekvipasjene ut fra nivå og disiplin.

Krav til lærer/instruktør

Erfaring innen relevante tema for kurset. For enkelte kurs gjelder instruks for kursleder i Norske Redningshunder og de krav dette stiller til godkjenning av kursledere.

Utfyllende opplysninger

Denne studieplanen kan benyttes selv om kun deler av kursinnholdet gjennomføres.
Rammetimetall 8 - 42 timer.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.