312 NF veilederkurs skred

Godkjent for 38 timer  |  4 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset skal bevisstgjøre og forberede deltakerne på rollen som skredinstruktør og ansvaret som følger med. Kurset skal anspore til refleksjon over hvordan ulike tema i et skredkurs bør formidles. Veilederkurset skal også være en praktisk eksamen, hvor deltakerne skal vise at de har den nødvendige forståelse, kunnskap og egenferdighet innen risikovurderende tiltak, lederskap, formidling og initiativ til å fungere som instruktører.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kandidater som ønsker å bli skredinstruktører. Kandidater må beherske metoder og fagtema gjennomgått på metodekurs før de søker opptak på veilederkurs. Veilederkurset må gjennomføres senest tre år etter gjennomført metodekurs. Det er mulig å søke om begrunnet unntak fra dette kravet.

Opptakskrav:

* Gjennomført metodekurs skred
* Dokumentert assistentpraksis etter kravene i avsnitt 10.3 (NF-standard). Kandidaten skal være sett, vurdert og anbefalt av minimum to ulike fagpersoner.
* Ha fulgt opp anbefalingene fra metodekurs og assistentpraksis
* Grunnleggende førstehjelpskunnskap kreves før godkjenning, med vekt på traume og hypotermi.

Innhold

Hovedtema:

  • Kjenne igjen skredfare gjennom kjennskap til vær, snøforhold, terreng og mennesket
  • Håndtere skredfare gjennom veivalg og hensiktsmessig ferdsel
  • Utføre kameratredning dersom uhellet er ute

Temaliste:

  • Instruktørrollen; helse, miljø og sikkerhet
  • Veiledning, ledelse og formidlingsmetoder
  • Metoder for vurdering av skredsannsynlighet som instruksjonsøvelser
  • Kameratredning som instruksjonsøvelse
  • Norsk friluftslivstradisjon, naturvennlig ferdsel, verdier, normer og etikk

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Lundberg Nes, C. (2013) Skikompis – Snøskred og trygg ferdsel, Selja Forlag.
Tremper, B. (2008) Staying alive in avalanche terrain, The Mountaineers Books
www.varsom.no/snoskredskolen
https://fjellsportforum.no/wp-content/uploads/2018/12/NF-Nasjonal-standard-2019.pdf

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Diskusjon
Rollespill
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Kursleder må være godkjent instruktør på nivå 2 (NF standard)
Medinstruktør må være godkjent instruktør på nivå 1 (NF standard)

NB! NF-kurs kan kun holdes av NF-godkjente arrangører. Oversikt over disse finnes her: https://fjellsportforum.no/om/arrangorer-medlemmer/

Avsluttende prøve/eksamen

Deltakere skal få løpende, muntlig vurdering underveis i kurset. Sluttvurdering skal gis i en personlig samtale med hver enkelt deltaker.

Deltakeren skal oppfordres til selv å gjøre seg opp en mening om sine sterke og svake sider som instruktør. Kandidatene skal vurderes ut fra følgene punkt: sikkerhet, egenferdighet, formidlingsevne og lederskap.

Kandidatene skal vurderes til bestått eller ikke bestått, og kursleder skal gi en skriftlig og begrunnet vurdering som føres inn i kandidatens loggbok.

Endelig godkjenning som skredinstruktør 1 gis etter bestått veilederkurs og når skjema for registrering i instruktørregisteret er sendt inn.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.