311 Klatring - fra inne til ute

Godkjent for 12 timer  |  4–6 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset skal:

* Sette deltakerne i stand til å klatre boltede sportsklatreruter utendørs på egenhånd.
* Lære nok om sikringsteknikk og opptreden til å kunne ta vare på egen og klatrepartners sikkerhet på utendørs sportsklatrefelt både på topptau og led.
* Bevisstgjøre deltakerne på den potensielle fare som er forbundet med klatring på utendørs sportsklatrefelt.
* Stimulere gleden ved å klatre utendørs gjennom å gi en innføring i enkel klatreteknikk.
* Bevisstgjøre deltakere på prinsippene om sporløs ferdsel og hensynsfull opptreden under besøk på utendørs klatrefelt.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som ønsker å lære klatring ute.

* Deltakere må ha fylt 14 år innen siste kursdag. Deltakere under 18 år må ha foresattes samtykke for å delta på kurset. Det er instruktørens oppgave å påse at deltakere har skriftlig samtykke fra foresatte.
* Minst 2 måneder med jevnlig klatring etter bestått Brattkort/Ledkortprøve, eller tilsvarende erfaring/kunnskaper.
* Normal fysisk form.

Innhold

Tema for kurset:

  • Klatring på topptau
  • Klatreteknikk og ledklatring
  • Rappellering
  • Klatreteori
  • Sikkerhet
  • Historie, etikk og miljø

https://klatring.no/fra-inne-til-ute

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

"Bolt inn, bolt ute" - Stein Tronstad: file:///C:/Users/tms/Downloads/Bolt-inne.pdf

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Kurset holdes på et boreboltsikret utendørs sportsklatrefelt.
Veggen skal ha mulighet for både topptau og ledklatring.

Krav til lærer/instruktør

Hovedinstruktør skal minimum være NKF godkjent "Klatreinstruktør 1 sport"

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.