311 Klatring - fra inne til ute

Godkjent for 12 timer  |  6 deltakere

Mål, læringsmål

Kurset skal:

 • Sette deltakerne i stand til å klatre boltede sportsklatreruter utendørs på egenhånd.
 • Lære nok om sikringsteknikk og opptreden til å kunne ta vare på egen og klatrepartners sikkerhet på utendørs sportsklatrefelt både på topptau og led.
 • Bevisstgjøre deltakerne på den potensielle fare som er forbundet med klatring på utendørs sportsklatrefelt.
 • Stimulere gleden ved å klatre utendørs gjennom å gi en innføring i enkel klatreteknikk.
 • Bevisstgjøre deltakere på prinsippene om sporløs ferdsel og hensynsfull opptreden under besøk på utendørs klatrefelt.

Målgruppe og forkunnskaper

Alle som ønsker å lære klatring ute.

 • Deltakere må ha fylt 14 år innen siste kursdag. Deltakere under 18 år må ha foresattes samtykke for å delta på kurset. Det er instruktørens oppgave å påse at deltakere har skriftlig samtykke fra foresatte.
 • Minst 2 måneder med jevnlig klatring etter bestått Brattkort/Ledkortprøve, eller tilsvarende erfaring/kunnskaper.
 • Normal fysisk form.

Kursinnhold

Tema for kurset:

 • Klatring på topptau
 • Klatreteknikk og ledklatring
 • Rappellering
 • Klatreteori
 • Sikkerhet
 • Historie, etikk og miljø

https://klatring.no/fra-inne-til-ute

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Kurset holdes på et boreboltsikret utendørs sportsklatrefelt.
Veggen skal ha mulighet for både topptau og ledklatring.

Lenker til eksempler på kursprogram

https://klatring.no/fra-inne-til-ute

Krav til lærer/instruktør

Hovedinstruktør skal minimum være NKF godkjent "Klatreinstruktør 1 sport"

Læringsressurser

"Bolt inn, bolt ute" - Stein Tronstad: file:///C:/Users/tms/Downloads/Bolt-inne.pdf

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.