310 Grunnkurs klatring inne

Godkjent for 12–20 timer  |  4–6 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Sette deltakerne i stand til å klatre innendørs på egenhånd
 • Lære deltakere nok om sikringsteknikk og opptreden til å kunne ta vare på sin egen og medklatrerens sikkerhet
 • Bevisstgjøre deltagerne på den potensielle faren forbundet med klatring
 • Stimulere gleden ved å bevege seg i en klatrevegg gjennom innføring i enkel klatreteknikk

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset krever ingen forkunnskap utover normal fysisk form.

Deltaker må ha fylt 13 år innen siste kursdag. Deltakere under 18 må ha foresattes samtykke for å delta på kurset. Det er instruktørens oppgave å sørge for dette.

Innhold

Tema for kurset:

 • Presentasjon av utstyr
 • Klatring på topptau
 • Enkel klatreteknikk
 • Grunnleggende teori
 • Ledklatring
 • Falløvelse
 • Sikkerhet

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

"Fortsatt ille ute inne" - Stein Tronstad: file:///C:/Users/tms/Downloads/NK11-2%20ille%20ute%20inne.pdf

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Kurset holdes på en innendørsvegg.
Veggen skal ha mulighet for topptauing og leding

Krav til lærer/instruktør

NKF Klatreinstruktør 1 sport eller NKF klatreleder inne

Avsluttende prøve/eksamen

Gjøre deltaker godt skikket til å ta Brattkort.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.