310 Grunnkurs klatring inne

Godkjent for 12-20 timer  |  6 deltakere

Mål, læringsmål

 • Sette deltakerne i stand til å klatre innendørs på egenhånd
 • Lære deltakere nok om sikringsteknikk og opptreden til å kunne ta vare på sin egen og medklatrerens sikkerhet
 • Bevisstgjøre deltagerne på den potensielle faren forbundet med klatring
 • Stimulere gleden ved å bevege seg i en klatrevegg gjennom innføring i enkel klatreteknikk

Målgruppe og forkunnskaper

Kurset krever ingen forkunnskap utover normal fysisk form.

 • Deltaker må ha fylt 13 år innen siste kursdag. Deltakere under 18 må ha foresattes samtykke for å delta på kurset. Det er instruktørens oppgave å sørge for dette.

Kursinnhold

Tema for kurset:

 • Presentasjon av utstyr
 • Klatring på topptau
 • Enkel klatreteknikk
 • Grunnleggende teori
 • Ledklatring
 • Falløvelse
 • Sikkerhet

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Kurset holdes på en innendørsvegg.
Veggen skal ha mulighet for topptauing og leding

Lenker til eksempler på kursprogram

file:///C:/Users/tms/Downloads/NKF%20Kursmal%20Grunnkurs%20inne%20-%2020140305.pdf

Krav til lærer/instruktør

NKF Klatreinstruktør 1 sport eller NKF klatreleder inne

Læringsressurser

"Fortsatt ille ute inne" - Stein Tronstad: file:///C:/Users/tms/Downloads/NK11-2%20ille%20ute%20inne.pdf

Kvalifiserende/test/eksamen

Gjøre deltaker godt skikket til å ta Brattkort.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.