309 Mentalkunnskap

Godkjent for 14–16 timer  |  4–30 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gi deltagerne mer kunnskap om hvordan en skal observere en hund, ut i fra enkle øvelser.
Gi en forståelse av hundens egenskaper, anlegg og adferd og hvordan egenskaper påvirker ønsket resultat i opplæring av hund.
Få en bedre forståelse og et bedre forhold, slik at hund og fører har det bedre i hverdagen, eller at de kan gjøre en bedre jobb i konkurranser og prøver.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hundeførere som ønsker å lære mer om hvordan vi kan observere en hund. Både nybegynnere og videregående

Innhold

Kurset består av en teoridel og en praksisdel på bane med observasjon av hundene.

Teori om grunnleggende mentalkunnskap:

  • Egenskaper, anlegg og adferd
  • Ulike testmetoder
  • Gjennomgang av testprotokoll
  • Problemløsing

Observasjon:

  • Gjennomgang av testbane
  • Test av hund og analyse
  • Hvordan bruke de svarene testen gir?

Kurset bevisstgjør hundefører på hvor en skal sette fokus, om det er hunden, situasjonen eller miljøet. Ut fra de svarene en får, skal en kunne iverksette tiltak ved å heve eller dempe en adferd, slik at hund og fører lærer seg å takle de ulike situasjoner og miljøer.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)


Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Ev. film. Kurset kan gjennomføres som et helgekurs eller over flere samlinger.

Krav til lærer/instruktør

Kurset holdes av en person med godkjent instruktørutdanning fra f.eks. Norsk Kennel Klub eller Norske Redningshunder, som i tillegg har inngående erfaring og kompetanse på læringsteori og metoder, samt trening og oppfølging av hund.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.