308 Nyttevekster: Utdanning av nyttevekstkyndige

Godkjent for 20–60 timer  |  4–100 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kurset dekker kunnskapsgrunnlaget for å gå opp til Prøve for nyttevekstkyndige, hvor hovedkravet er:

  •  Sikker angivelse av navn på de arter og slekter som er oppført på gjeldende pensumliste
  •  Angi hva som kjennetegner alle arter og slekter på pensumlisten
  •  Sikkert kjennskap til matnyttighet og eventuell giftighet hos artene og slektene på listen
  •  Formidle klart de viktigste trekk i forgiftningsforløpet for de giftigste artene

Kurset skal også gi forståelse av verdien av å bidra som nyttevekstkyndig i miljøet rundt lokalforeningene i Norges sopp- og nyttevekstforbund, og inspirere kandidaten til å delta som tur- og kursleder etter bestått prøve.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppen er personer med interesse for botanikk og mat. Man bør ha kunnskap tilsvarende innholdet i studieplan 449 Nyttevekster: Grunnkurs i nyttevekstkunnskap. Deltakeren bør også ha god erfaring med spiselige ville vekster i naturen.

Innhold

Kurset er Norges sopp- og nyttevekstforbunds høyeste nivå på utdanning innen nyttevekster og etnobotanikk. Deltakerne skal gjennomgå ca. 120 viltvoksende planter (matplanter og giftplanter)for det vi kaller "nyttevekster" og deres dobbeltgjengere. Deltakerne skal lære å gjenkjenne bladgrønnsaker, krydder-, teplanter og matpynt og vite hvilke plantefamilier de tilhører. De skal også få en innføring i etnobotanikk og hvordan plantene har vært brukt gjennom tidene.

Pensumlisten kan lastes ned her.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Vi anbefaler at deltakeren bruker minst én av disse to ressursene:

Grønne, ville nyttevekster i Norge siste utgave. Utgitt av NSNF, til salgs i nettbutikken.

Nettkurset "Teori for nyttevekstkyndige" på NSNFs kursportal

I tillegg anbefaler vi som grunnbok en stor flora. To er i normalt salg:
• Gyldendals store nordiske flora - Bo Mossberg (illustratør); Lennart Stenberg (forfatter)
• Norsk flora - Charlotte Sletten Bjorå, Eli Fremstad, Hanne Hegre, Heidi Solstad, Reidar Elven.

Ellers finnes det mange større og mindre støttebøker. Se NSNFs liste over aktuelle bøker.

På vår YouTube-kanal finner du mange filmer med informasjon om nyttevekster, blant annet nær 100 korte filmer om enkeltarter.

Vi anbefaler deltakeren å bli med i Facebook-gruppen «Nyttevekstkyndigkurs – kun for kursdeltakere, kandidater og nyttevekstkyndige». Her diskuteres det og øves på pensum-nyttevekstene.

 

Organisering og arbeidsmåter

 Utdanningen av nyttevekstkyndige må kunne tilpasses en variert gruppe av både kursarrangører og -deltakere. Vi har derfor flere nivåer og modeller for gjennomføringen.

Teorikurs: Nyttevekstsesongen er kort og det er rasjonelt å jobbe med teorigrunnlaget uavhengig av sesong. NSNF sentralt tilbyr derfor et selvstendig kursopplegg med basis i nettkurset «Teori for nyttevekstkyndige» under overskriften «Planteprat», som normalt går fra mars til juni som en forelesningsrekke på nettet. Kurset består av 8-10 nettmøter á 2-3 timer.

Feltkurs: Mindre foreninger har kanskje ikke pedagogisk grunnlag eller kapasitet til å gjennomføre den krevende teoridelen av kurset, men har erfarne plantekjennere som er gode på å finne og beskrive nyttevekster i naturen. Disse foreningene legger opp feltkurs for sine kandidater i sesongen.

Fullt kurs: De større foreningene innen NSNF har tradisjon for å tilby et komplett kurs med både teori og feltarbeid. Man kan gjennomføre alt i sesongen, eller legge teoriundervisningen utenfor.

Vi anbefaler også foreningene å arrangere studiesirkel for sine kandidater gjennom året, for at de skal holde kunnskapen ved like fram mot Prøve for nyttevekstsakkyndige, som arrangeres hver høst. 345 Studiesirkel om sopp og nyttevekster kan benyttes til denne læringen.

Ønsker du mer flere ideer til hvordan du kan gjennomføre kurs? NSNF har laget en kort veiledning med generelle råd til foreninger og kursholdere.

Krav til lærer/instruktør

Lærer/instruktør må være utdannet nyttevekstkyndig.

Avsluttende prøve/eksamen

En valgfri muntlig Prøve for nyttevekstkyndige avholdes normalt i september flere steder. NSNF arrangerer prøver, kontakt post@soppognyttevekster.no ang. prøvesteder og -tider.  

Hovedkrav: Se under Læringsmål

 

Utfyllende opplysninger

Har du spørsmål om NSNFs kursplaner denne utdanningen innværende sesong eller andre spørsmål, send en epost til post@soppognyttevekster.no

Gjennomførte kurs gir rett til tilskudd fra NSNF. Se styrehåndboken for gjeldende satser. Utbetaling av tilskudd forutsetter at arrangøren sender rapport for godkjent kurs til post@soppognyttevekster.no

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.