307 Tre - dreiing og spikking

Godkjent for 15–20 timer  |  4–8 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære tredreiing og spikking slik at deltagerne kan lage enkle bruksgjenstander som f.eks kjøkkenredskaper og slik oppleve håndverksmessig mestring.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom og eldre uten spesielle forkunnskaper.

Innhold

  • Ulike typer treslag til bruk i dreiing og spikking
  • Bruk og oppsetting av verktøy
  • Maskinbehandling og sikkerhet
  • Skrapedreiing og skjæredreiiing
  • Overflatebehandling

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Arrangør har eget verksted med alt nødvendig utstyr.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Lokal brukskunstner eller en med god innsikt i faget.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen annen enn produserte gjenstander/produkter.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.