307 Tre - dreiing og spikking

Godkjent for 15-20 timer  |  5-8 deltakere

Mål, læringsmål

Lære tredreiing og spikking slik at deltagerne kan lage enkle bruksgjenstander som f.eks kjøkkenredskaper og slik oppleve håndverksmessig mestring.

Målgruppe og forkunnskaper

Ungdom og eldre uten spesielle forkunnskaper.

Kursinnhold

  • Ulike typer treslag til bruk i dreiing og spikking
  • Bruk og oppsetting av verktøy
  • Maskinbehandling og sikkerhet
  • Skrapedreiing og skjæredreiiing
  • Overflatebehandling

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Instruksjon med lærer
  • Demonstrasjon
  • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

Samling 1: Typer treslag til dreiing og spikking. Bruk og oppsetting av verktøy.
Timer med lærer: 3
Arbeidsform: Litt teori, demonstrasjon, introduksjon og praksis

Samling 2: Skrapedreiing og skjæredreiing. Måter å spikke på.Valg av produkt.
Timer med lærer: 4
Arbeidsform: Demonstrasjon, veiledning, praktisk utføring

Samling 3: Arbeid med sine ulike produkt under veiledning av lærer.
Timer med lærer: 4
Arbeidsform: Veiledning.

Samling 4: Overflatebehandling av tre. Avslutning med behandling av sine produkt.
Timer med lærer: 4
Arbeidsform: Instruksjon og veiledning. Evaluering av kurset.

Krav til lærer/instruktør

Lokal brukskunstner eller en med god innsikt i faget.

Læringsressurser

Arrangør har eget verksted med alt nødvendig utstyr.

Kvalifiserende/test/eksamen

Ingen annen enn produserte gjenstander/produkter.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.