306 Klubblokale

Godkjent for 9-20 timer  |  5-15 deltakere

Mål, læringsmål

Målet med kurset er at deltakerne skal kunne vite prosessen i det å pusse opp et rom, med maling av vegger, kunne sy gardiner og puter. Kunne litt om fargelære og møblering av et lokale til organisasjonsarbeid.

Målgruppe og forkunnskaper

Ungdom, 14-18 år, med- og uten kunnskap. Åpent for alle.

Kursinnhold

 • Oppussing
 • Maling
 • Søm
 • Strikking
 • Fargelære
 • Møblering
 • Samarbeid
 • Selvstendig arbeid

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Praktisk trening/arbeid
 • Studiesirkel (uten lærer)
 • Studiesirkel (delvis med lærer)

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Ingen krav

Læringsressurser

Prosjektheftene: Trearbeid, Form og fantasi, Kreativ saum, Med pinnar og garn.
Informasjonsbrosjyrer fra fargehandel og byggevarehandel.
Kan bruke internett som hjelp.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.