306 Klubblokale

Godkjent for 9–20 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet med kurset er at deltakerne skal kunne vite prosessen i det å pusse opp et rom, med maling av vegger, kunne sy gardiner og puter. Kunne litt om fargelære og møblering av et lokale til organisasjonsarbeid.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom, 14-18 år, med- og uten kunnskap. Åpent for alle.

Innhold

  • Oppussing
  • Maling
  • Søm
  • Strikking
  • Fargelære
  • Møblering
  • Samarbeid
  • Selvstendig arbeid

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Prosjektheftene: Trearbeid, Form og fantasi, Kreativ saum, Med pinnar og garn.
Informasjonsbrosjyrer fra fargehandel og byggevarehandel.
Kan bruke internett som hjelp.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid
Studiesirkel (uten lærer)
Studiesirkel (delvis med lærer)

Krav til lærer/instruktør

Ingen krav

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.