305 Nyttevekster: Mat av ville vekster

Godkjent for 8–16 timer  |  4–20 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet med kurset er å lære å kjenne de vanligste viltvoksende grønne matplantene, deres dobbeltgjengere og viktige giftplanter. På kurset vil du også lære å lage matretter av plantene dere plukker og som er tilgjengelige i kursperioden.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppen er personer med interesse for mat og natur. Kurset krever ingen forkunnskaper.

Innhold

Kurset skal i størst mulig grad være praktisk, der du lærer kjennetegn på et utvalg ville nyttevekster og hvordan du kan bruke dem på kjøkkenet. Men dette krever at du også går litt inn i botanikken, for å være sikker på at du plukker riktig plante.

Den botaniske hoveddelen blir en gjennomgang av kjennetegn på utvalgte bladgrønnsaker og planter til krydder- og te.

I tillegg skal du gjennom disse temaene:

 • Generelt om ville planter til mat og drikke
 • Plantenes morfologi (generell bygning og bladformer)
 • Litt om botanisk systematikk
 • Historikk og tradisjon.
 • Bruk av flora og andre bøker 
 • Om økologi og voksesteder (eng, skog, skrotemark, strand)
 • Generelt om plukking og oppbevaring.
 • Bærekraftig sanking og biomangfold
 • Næringsinnhold i plantene
 • Oppbevaring (tørking og frysing).

Det er viktig at kursleder etter ekskursjonene går gjennom og demonstrerer artene som er funnet.

Hvordan man jobber med fangsten på kjøkkenet vil være opp til kursleder og gruppen. Det kan være kursleder som definerer menyen og teknikkene, eller man kan legge opp til en workshop der alle får brukt sine erfaringer med nye råvarer.

Det er et mål at man til slutt lager en enkel samling av oppskriftene, gjerne digitalt.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Det utgis stadig nye bøker om mat av ville vekster. Mange slike bøker har et kort liv i bokhandelen og man må ofte lete litt for å få tak i dem. Søk på biblioteket og i større nettbokhandler for å finne fram.

Her kan vi foreslå fire titler:

· Plukk selv: sanketips og oppskrifter fra veikant, skog og skjærgård/Trond Svendgård (Cappelen Damm 2018)

· Norges spiselige planter og bær: vilt, vakkert og velsmakende fra tidlig vår til sen høst/  Edle Catharina Norman; Sofie Grøntvedt Railo. (J.M. Stenersens forlag 2015)

· Spiselige ville vekster/Anna-Else Torkelsen og Hermod Karlsen (Vigmostad-Bjørke 2017)

· Velsmakende ville vekster/Anna-Else Torkelsen og Hermod Karlsen (Vigmostad-Bjørke 2018)

Vi anbefaler også NSNFs kompendium: Grønne, ville nyttevekster i Norge (Torkelsen, Edvardsen, Kolstad og Bøe), NSNF 2021. Kompendiet bestilles på Soppognyttevekster.no/nettbutikk


Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
NSNF søker i sine kurs å få en pedagogisk god blanding av teori (forelesninger og demonstrasjoner) og praksis (feltarbeid, ekskursjoner og aktiv artsbestemmelse). Kurset vil derfor bruke flere læringsmetoder:

• Praktisk, deltakende matlaging
• Ekskursjoner med sanking
• Forelesninger og veiledning i felt og på kjøkkenet
• Demonstrasjon med fysisk materiale av slekter og arter og deres bladformer, røtter og blomster

Kurset kan organiseres som kveldssamlinger og/eller helgesamlinger. Mange arrangerer dette kurset om våren fordi plantene da er på sitt mest typiske og beste, men det er ingenting i veien for å jobbe med plantemateriale fra sommer- eller høstsesongen også.

Krav til lærer/instruktør

Kursleder må ha grunnleggende botaniske kunnskaper og gode kunnskaper om nyttevekster og matlaging. Om man har anledning til to kursledere, kan den ene gjerne være nyttevekstkjenner og den andre være kokken.

Avsluttende prøve/eksamen

Det vil ikke være noen test til slutt.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.