305 Mat av ville vekster

Godkjent for 10-15 timer  |  5-20 deltakere

Mål, læringsmål

Målet med kurset er å lære å kjenne de vanligste viltvoksende grønne matplantene, deres dobbeltgjengere og viktige giftplanter. På kurset vil du også lære å lage matretter av plantene dere plukker og som er tilgjengelige i kursperioden.

Målgruppe og forkunnskaper

Målgruppen er personer med interesse for mat og natur. Kurset krever ingen forkunnskaper.

Kursinnhold

Kurset skal i størst mulig grad være praktisk, der du lærer kjennetegn på et utvalg ville nyttevekster og hvordan du kan bruke dem på kjøkkenet. Men dette krever at du også går litt inn i botanikken, for å være sikker på at du plukker riktig plante.

Den botaniske hoveddelen blir en gjennomgang av kjennetegn på utvalgte bladgrønnsaker og planter til krydder- og te. I tillegg skal du gjennom disse temaene:
• Generelt om ville planter til mat og drikke
• Plantenes morfologi (generell bygning og bladformer)
• Litt om botanisk systematikk
• Historikk og tradisjon.
• Bruk av flora og andre bøker
• Om økologi og voksesteder (eng, skog, skrotemark, strand)
• Generelt om plukking og oppbevaring.
• Bærekraftig sanking og biomangfold
• Næringsinnhold i plantene
• Oppbevaring (tørking og frysing).

Det er viktig at kursleder etter ekskursjonene går gjennom og demonstrerer artene som er funnet.

Hvordan man jobber med fangsten på kjøkkenet vil være opp til kursleder og gruppen. Det kan være kursleder som definerer menyen og teknikkene, eller man kan legge opp til en workshop der alle får brukt sine erfaringer med nye råvarer.

Det er et mål at man til slutt lager en enkel samling av oppskriftene, gjerne digitalt.

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Forelesning
  • Gruppearbeid
  • Demonstrasjon
  • Praktisk trening/arbeid

NSNF søker i sine kurs å få en pedagogisk god blanding av teori (forelesninger og demonstrasjoner) og praksis (feltarbeid, ekskursjoner og aktiv artsbestemmelse). Kurset vil derfor bruke flere læringsmetoder:

• Praktisk, deltakende matlaging
• Ekskursjoner med sanking
• Forelesninger og veiledning i felt og på kjøkkenet
• Demonstrasjon med fysisk materiale av slekter og arter og deres bladformer, røtter og blomster

Kurset kan organiseres som kveldssamlinger og/eller helgesamlinger. Mange arrangerer dette kurset om våren fordi plantene da er på sitt mest typiske og beste, men det er ingenting i veien for å jobbe med plantemateriale fra sommer- eller høstsesongen også.

Lenker til eksempler på kursprogram

Haugland sopp- og nyttevekstforening
http://www.hausony.com/aktiviteter/groentkurs_2018.pdf

Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening (2016)
https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=124639&hash=99A2F17690A5F1ABB12CB92006973769

Krav til lærer/instruktør

Kursleder må ha grunnleggende botaniske kunnskaper og gode kunnskaper om nyttevekster og matlaging. Om man har anledning til to kursledere, kan den ene gjerne være nyttevekstkjenner og den andre være kokken.

Læringsressurser

Det finns mange større og mindre kommersielle utgivelser om mat av ville vekster. Mange slike bøker har et kort liv i bokhandelen og man må ofte lete litt for å få tak i dem. Søk på biblioteket og i større nettbokhandler for å finne fram.

I Sopp og nyttevekster, 2016, Årg. 12, nr. 1, pp.26-31 finnes det en gjennomgang av alle bøkene som var i salg på tidspunktet (lenke kommer)

Her kan vi foreslå tre titler:

Plukk selv: sanketips og oppskrifter: fra veikant, skog og skjærgård
Trond Svendgård (2018)

Norges spiselige planter og bær: vilt, vakkert og velsmakende fra tidlig vår til sen høst
Edle Catharina Norman; Sofie Grøntvedt Railo (2015)

Plukk ville matvekster
Beate Slipher (2018)

NSNFs eget kompendium «Spiselige ville vekster i Norge» av Hanne Edvardsen, Anna-Elise Torkelsen, Nikolai Kolstad og Ulla-Britt Bøe er også relevant til dette kurset, selv om det er utviklet til det større Botanisk kunnskap om spiselige ville vekster i Norge. Det er under arbeid og er planlagt trykket innen påske 2019. Muligheten for forhåndsbestilling vil snart blir kunngjort.

Kvalifiserende/test/eksamen

Det vil ikke være noen test til slutt.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.