304 Hvordan lage pølser med sopp og urter?

Godkjent for 8-12 timer  |  5-12 deltakere

Mål, læringsmål

Gi deltakerne grunnleggende opplæring i hygiene ved pølseproduksjon.
Gi deltakerne grunnleggende opplæring i produksjon av pølser og spekepølser.
Gi deltakerne grunnleggende opplæring i bruk av urter og sopp i pølseproduksjon.
Bevisstgjøre deltakerne om ren og sunn mat.

Målgruppe og forkunnskaper

Medlemmer i Norges sopp- og nyttevekstforenings lokalforeninger og andre matinteresserte.

Kursinnhold

Teori og praksis:

Lage kjøttpølser til eget bruk
kjøttkrydder, tilsetninger, tarmer, røyking og koking

Lage spekepølse etter gammel tradisjon - til eget bruk

Urter og sopp til bruk i pølseproduksjon

Arbeidsmåte

  • Instruksjon med lærer
  • Forelesning
  • Demonstrasjon
  • Praktisk trening/arbeid

Kurset gjennomføres med instruksjon av lærer og laging av pølser på egen hånd og under veiledning av lærer.

Lenker til eksempler på kursprogram

Kurset er initiert av Elverum sopp- og nyttevektforening vinteren 2019. Ta kontakt med Gry Handberg (hanroer@online.no;  ‭977 23 987‬) for mer info om hvordan det ble gjennomført der.

Krav til lærer/instruktør

Utdannet og/eller erfaren pølsemaker med nødvendig kunnskap om og erfaring med Mattilsynet regelverk om mathygiene. Instruktøren må også tilgang til egen produksjonslokale og produksjonsutstyr.

Læringsressurser

Forskrift om næringsmiddelhygiene
Relevante oppskrifter
Jovall, Aud: Grønne spor. Utgitt av Urtehagen i Hedmarksmuseet, Hamar

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.