3035 StyreBOOST!

Godkjent for 8–15 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Opplæring av alumner som sitter i styrene til fylkesalumnklubbene i 4H Norge.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Styremedlemmer i fylkesalumnklubbene i 4H Norge

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Rekruttering, medlemspleie og hvordan engasjere medlemmene

Stikkord
Opplæring i hvordan rekruttere medlemmer, hvordan gi medlemmene det de ønsker, og hva som skal til for å skape engasjerte medlemmer.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk opplæring i rekruttering, medlemspleie og hvordan engasjere medlemmene sine.

Problemstillinger
Hvordan får vi flere medlemmer? Hvordan kan vi holde på medlemmene våre? Hvordan skaper vi engasjerte medlemmer?

2. samling
Timer med lærer: 9
Tema
Samarbeid, medlemsregister og hvordan bli større

Stikkord
Samarbeid. Hvilke aktiviteter kan vi bruke for å skape et godt samarbeid? Medlemsregister. Hvor finner vi egentlig det vi trenger? Hvordan bli større? Hva skal til for å skape medlemsvekst?

Arbeidsform og gjennomføring
Gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, forelesninger, spørrerunder, uteaktiviteter.

Problemstillinger
Hvordan få flere aktive alumner? Hvordan stimulere til alumnaktivitet? Hvordan benytte 4H sitt medlemsregister?

3. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Utvekslingsmuligheter. Erfaringsutvekslinger. Aktuelle diskusjoner.

Stikkord
Utvekslingsmuligheter. Hvilke muligheter har man som alumn? Erfaringsutvekslinger. Hvordan kan vi bli bedre? Hva gjør de andre bra? Hvordan få til et aktivt miljø? Hva lurer de andre på?

Arbeidsform og gjennomføring
Gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, forelesninger.

Problemstillinger
Hvilke utvekslingmuligheter har man som alumn? Hvordan kan vi bli bedre? Hva gjør de andre bra? Hvordan få til et aktivt miljø? Hva lurer de andre på?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Relevant kursmateriell vil bli utdelt på kurset.
Evt. støttemateriell kan fås ved henvendelse til Norske 4H-alumner

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Instruktøren bør kjenne til 4H-arbeidet i 4H Norge og hva det innebærer å være en 4H-alumner. Vedkommende bør også ha sittet i et alumnstyre.

Avsluttende prøve/eksamen

Det utarbeides evalueringsskjemaer som benytter en VAS-skala eller lignende for å besvare spørsmålene om utbytte av kurset m.m. I tillegg legges det inn muligheter for å gi tilbakemeldinger på evt. forbedringspunkter m.m.

Utfyllende opplysninger

Styrekonferansen arrangeres over en helgesamling med intensivt kursarbeid.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.