3034 Lokallagsleiarseminar

Mål:

Styrke lokallagsleiarane og -nestleiarane i Natur og Ungdom, både politisk og organisatorisk

Målgruppe:

Ungdom mellom 13 og 20 år med leiarverv i Natur og Ungdom sine lokallag

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

1. samling

Timer med lærer: 3

Timer uten lærer: 1

Tema:

Bli kjent med kvarandre og organisasjonen

Stikkord:

Dag 1: Fredag Bolk 1: Navnepressentasjon, kurspressentasjon og samtale om lokallaga sin(e) sak(ar). Bolk 2: Innføring i organisasjonen sin oppbygging og grunnleggande opplæring i møteføring Bolk 3: Finne sak, legge strategi og vinne sak (foredrag + arbeidstid)

Arbeidsform:

Foredrag, samtale og gruppearbeid

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Politisk påverknad og leiande ansvar i lokallaget

Stikkord:

Dag 2: Larudag Bolk 1: Korleis er det politiske systemet byggd opp? Bolk 2: Pressearbeid Bolk 3: Innleiing om politisk sak (parallelle bolkar: samferdsel (bilfri by) eller søppelhandtering Bolk 4: Innleiing om politisk sak: Naturmangfald eller oljefyr Bolk 5: Korleis lage ein bra aksjon? Bolk 6: Leiaransvar, både innad og utad: bidra til eit bra lokallagsarbeid og -miljø, + verving Bolk 7: Søknadsarbeid og reknskap Bolk 8: Innleiing om politisk sak: Val 09 eller buss Bolk 9: Korleis mobilisere til div. arrangement iløpet av året?

Arbeidsform:

Foredrag og gruppearbeid

3. samling

Timer med lærer: 1

Timer uten lærer: 3

Stikkord:

Dag 3: Søndag Bolk 1: Skrive lesarbrev Bolk 2: Finne sak og lage aksjon Bolk 3: Skrive søknad og budsjett Bolk 4: Dialog: kva har vi lært? kva skal vi gjere når vi kjem heim?

Arbeidsform:

Gruppearbeid, individuelt arbeid og samtale/dialog

Litteratur/materiell for deltakerne:

Deltakarane vil på nokre av foredraga få utdelt informasjonsark, bl.a. oragnisasjonskart og stikkordsark for godt økonomiarbeid. I tillegg vil dei få utdelt ressursark til dei ulike arbeidsoppgåvene, bl.a. ein lesarbrevmal.

Krav til lærer/instruktør:

Kravet til foredragshaldarane er at dei både er flinke på sitt felt, samt at dei har ei bra formidlingsevne. Det er også ein fordel at dei har god kjenskap til Natur og Ungdom som organisasjon.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Opplegg for evaluering:

Deltakarane får utlevert eit evalueringsskjema dei skal fylle ut. Kursarrangørane vil i etterkant gå gjennom desse, samt evaluere eigne erfaringar frå kurset.