3034 Lokallagsleiarseminar

Godkjent for 8–16 timer  |  5–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Styrke lokallagsleiarane og -nestleiarane i Natur og Ungdom, både politisk og organisatorisk

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ungdom mellom 13 og 20 år med leiarverv i Natur og Ungdom sine lokallag

Innhold

1. samling
TmL: 3
TuL: 1
Tema:
Bli kjent med kvarandre og organisasjonen

Stikkord:
Dag 1: Fredag

 • Bolk 1: Navnepressentasjon, kurspressentasjon og samtale om lokallaga sin(e) sak(ar).
 • Bolk 2: Innføring i organisasjonen sin oppbygging og grunnleggande opplæring i møteføring
 • Bolk 3: Finne sak, legge strategi og vinne sak (foredrag + arbeidstid)

Arbeidsform:
Foredrag, samtale og gruppearbeid

2. samling
TmL: 8
Tema:
Politisk påverknad og leiande ansvar i lokallaget

Stikkord:
Dag 2: Larudag

 • Bolk 1: Korleis er det politiske systemet byggd opp?
 • Bolk 2: Pressearbeid
 • Bolk 3: Innleiing om politisk sak (parallelle bolkar: samferdsel (bilfri by) eller søppelhandtering
 • Bolk 4: Innleiing om politisk sak: Naturmangfald eller oljefyr
 • Bolk 5: Korleis lage ein bra aksjon?
 • Bolk 6: Leiaransvar, både innad og utad: bidra til eit bra lokallagsarbeid og -miljø, + verving
 • Bolk 7: Søknadsarbeid og reknskap
 • Bolk 8: Innleiing om politisk sak: Val 09 eller buss
 • Bolk 9: Korleis mobilisere til div. arrangement iløpet av året?

Arbeidsform:
Foredrag og gruppearbeid

3. samling
TmL: 1
TuL: 3
Stikkord:
Dag 3: Søndag

 • Bolk 1: Skrive lesarbrev
 • Bolk 2: Finne sak og lage aksjon
 • Bolk 3: Skrive søknad og budsjett
 • Bolk 4: Dialog: kva har vi lært? kva skal vi gjere når vi kjem heim?

Arbeidsform:
Gruppearbeid, individuelt arbeid og samtale/dialog

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

Deltakarane vil på nokre av foredraga få utdelt informasjonsark, bl.a. oragnisasjonskart og stikkordsark for godt økonomiarbeid. I tillegg vil dei få utdelt ressursark til dei ulike arbeidsoppgåvene, bl.a. ein lesarbrevmal.

 

 

 

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Kravet til foredragshaldarane er at dei både er flinke på sitt felt, samt at dei har ei bra formidlingsevne. Det er også ein fordel at dei har god kjenskap til Natur og Ungdom som organisasjon.

Avsluttende prøve/eksamen

Deltakarane får utlevert eit evalueringsskjema dei skal fylle ut. Kursarrangørane vil i etterkant gå gjennom desse, samt evaluere eigne erfaringar frå kurset.