3031 4H-Fræs - idèutvikling

Godkjent for 8–13 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal få ideer og inspirasjon til arbeidet i klubben og til å utvikle mer spennende 4H-prosjekt

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

De over 16 år, som har deltatt på mange DAF-kurs tidligere

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Fredag kveld. Bli kjent, introduksjon til kurset, avklaring om forventninger og målsetninger

Stikkord
- bli kjent, bli trygg -mål for kurset

Arbeidsform og gjennomføring
Øvelser, samtale

Problemstillinger
Hvorfor skal du som senior fortsatt være med i 4H? Hva kan du selv gjøre for å gjøre arbeidet i klubben og arbeidet med prosjektene mer spennende?

2. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Lørdag morgen: Teatersport og diskusjonsøvelser. Lørdag formiddag: Utviklingsarbeid i klubbene. Lørdag formiddag: Trivselsbygda. Lørdag ettermiddag: mer spennende 4H-prosjekt

Stikkord
- klubbaktivitet. -4H-prosjekt- -Trivselsbygda.

Arbeidsform og gjennomføring
teatersport, rollespill, gruppediskusjon, presentasjoner, idemyldring

Problemstillinger
Hva kan jeg gjøre for å gjøre mine siste år som 4H-medlem mer spennende? Hva kan jeg gjøre for å skape det lokalmiljøet jeg ønsker å leve i?

3. samling
Timer med lærer: 3
Tema
Søndag: Fellesopplegg for alle på kurset, samarbeidsøvelser hvor de fra FiF har et spesielt ansvar for helheten, evalueringer

Stikkord
- samarbeid. -evaluering

Arbeidsform og gjennomføring
Abstrakt samarbeidsoppgave. Muntlig og skriftlig evaluering

Problemstillinger
- Hvor flinke er vi til å samarbeide? - Hvor viktig er samarbeid i et klubbstyre? -HVordan kan vi bli flinkere til å samarbeide? - Hva har vi lært på dette kurset? -Hva slags videre styre-oppfølging ønsker vi fra 4HST?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Egenprodusert materiell, materiell fra prosjektet Trivselsbygda, materiell fra tidligere trivselsagentkurs.
Materiell fra instruktørkurs og trivselsagentkurs

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

4H Norges kursinstruktørutdanning og trivselsagentkurs i 4H ST

Avsluttende prøve/eksamen

Muntlig evaluering sammen med andre kursinstruktører. Skriftlig evalueringsskjema.