303 NF dagskurs skred, alpint

Godkjent for 8 timer  |  3-6 deltakere

Mål, læringsmål

Formålet med kurset er å gi deltakerne økt bevissthet rundt skredfare og hvordan forholde seg til skredfarlig terreng. Kurset skal gi deltakerne et innblikk i under hvilke forhold, hvor og hvordan det løsner skred. Hovedformålet med kurset vil knytte seg mot gjenkjenning av skredterreng, gjenkjenning av åpenbar skredfare og en introduksjon til ferdselsrutiner i skredterreng. Kurset gir videre innføring i grunnleggende kameratredning med bruk av sender/mottaker.

Målgruppe og forkunnskaper

Målgruppen for dette kurset er brukere av vinterfjellet som allerede ferdes i skredterreng; primært off-piste kjærere i og i nærheten av skianlegg. Kurset kan tilpasses grupper som toppturgåere, klatrere m.fl.

Kursinnhold

Hovedtema for kurset:

 • Kjenne igjen skredfare gjennom kjennskap til vær, snøforhold, terreng og mennesket
 • Håndtere skredfare gjennom veivalg og adferd
 • Utføre kameratredning dersom uhellet er ute

Temaliste:

 • Menneskelig faktor
 • Gjenkjenne skredterreng
 • Skredvarsel
 • Kjøremønster/trygge stopplasser
 • Faretegn
 • Gjenkjenne terrengfeller
 • Lese skredvarsel
 • Hva har vi i sekken
 • Kameratsjekk
 • Kameratredning med sender/mottaker
 • Skredredning uten sender/mottaker

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Lenker til eksempler på kursprogram

https://fjellsportforum.no/wp-content/uploads/2016/01/Dagskurs-Skred-Alpint.pdf

Krav til lærer/instruktør

NF skredinstruktør alpint eller tindevegleder. Etter gjennomført metodekurs alpint skred kan kandidaten bli vurdert til godkjent instruktør for dagskurs skred. Vurderingen gjøres av instruktørkurslederne. Kursleder bør ha 15 dager praksis som medinstruktør.
NB! NF-kurs kan kun holdes av NF-godkjente arrangører. Oversikt over disse finnes her: https://fjellsportforum.no/om/arrangorer-medlemmer/

Læringsressurser

Nes, Christer Lundberg. (2013). Skikompis. Førde: Selja Forlag
www.varsom.no

Kvalifiserende/test/eksamen

Det er ingen krav til vurdering av deltakere i etterkant av kurset. Arrangør deler ut kursbevis.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.