302 NF dagskurs skred, nordisk

Godkjent for 8 timer  |  4–8 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Formålet med kurset er å gi fjellskiløpere økt bevissthet rundt skredfare og hvordan forholde seg til skredfarlig terreng. Kurset skal gi deltakerne et innblikk i under hvilke forhold, hvor og hvordan det løsner skred. Kurset gir videre innføring i turplanlegging og orientering i vinterfjellet, med fokus på nordisk ferdsel og bruk av skredvarsel.

Holdningen som preger dette kurset er enkel: Unngå skredfarlige områder! Kurset handler om å gjenkjenne og identifisere heng og fjellsider som er brattere enn 30 grader, og enkle tiltak for hvordan man kan unngå å bli eksponert for skredfare.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppen for dette kurset er personer som ønsker å øke sin kunnskap om sikker ferdsel i vinterfjellet ved å unngå skredfarlig terreng.

Det kreves ingen forkunnskaper, men deltakere bør ha grunnferdigheter i vinterfriluftsliv, som orientering, bruk av ski, klær, mat og drikke.

Innhold

Hovedtema for kurset:

  • Kjenne igjen skredfare gjennom kjennskap til vær, snøforhold, terreng og mennesket
  • Håndtere skredfare gjennom veivalg og adferd
  • Utføre kameratredning dersom uhellet er ute

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Nes, Christer Lundberg. (2013). Skikompis. Førde: Selja Forlag
Nordli, Ø. (2000). Fjellet i snø, vind, sol og tåke. Oslo: Samlaget

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

NF skredinstruktør nordisk/alpint, tindevegleder eller tindeveglederstudent med godkjente metode- og veglederkurs i skred, nordisk og alpin ferdsel og minst seks dager praksis. Etter gjennomført metodekurs skred kan kandidaten bli vurdert til godkjent instruktør dagskurs skred. Vurderingen gjøres av instruktørkurslederne. Kursleder bør ha 15 dager praksis som medinstruktør.
NB! NF-kurs kan kun holdes av NF-godkjente arrangører. Oversikt over disse finnes her: https://fjellsportforum.no/om/arrangorer-medlemmer/

Avsluttende prøve/eksamen

Det er ingen krav til vurdering av deltakere i etterkant av kurset. Arrangøren deler ut kursbevis.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.