3012 Organisasjonskurs NJFF

Mål:

  • Deltakerne skal få innføring i tilgjengelig støttemateriell på www.njff.no
  • Deltakerne skal gjennom kurset få god kjennskap til NJFF-organisasjonen, oppbygging og funksjon
  • Deltakerne skal få innsikt i grunnleggende funksjoner og ansvar knyttet til styreverv.
  • Deltakerne skal gjennom gruppearbeid og fremføringer aktivt benytte gruppearbeid under kurset.

Målgruppe:

Nye tillitsvalgte i organisasjonen og erfarne tillitsvalgte som ønsker påfyll i organisasjonskunnskap

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Kompetansekrav til deltakerne:

Ingen

Eventuelle merknader:

Kursetsrekker seg over 16 timer. Leksjon 1 er obligatorisk, mens de øvrige er valgfrie. Kurset er støtteberettiget ved gjennomføring på 8 timer (2 leksjoner) og oppover.
Kurset er ikke kompetansegivendeforannen utdanning i NJFF, men utgjør et godt grunnleg for senere instruktørutdanning m. m.
Det er ingen kunnskapstest
Deltakeravgiften for kurset vil variere med arrangørens kostnader. Imidlertid oppfordrer vi alle arrangører av kurs å operere med en totalpris som inkluderer alle kostnader ved kurset
Kurset vil for de fleste være mer interessant og lærerikt med en stor andel gruppearbeid og praktiske oppgaver.

1. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

NJFF og verdigrunnlaget, Overordnede organisasjonstemaer.

Stikkord:

Leksjon 1: NJFFs verdigrunnlag(ca. 4. timer)
Leksjon 2: Overordnede organisasjonstemaer(ca. 4. timer)

Arbeidsform:

Teori, gruppearbeid, diskusjon

Problemstillinger:

Leksjon 1: Hva betyr disse for deg som tillitsvalgt?
Leksjon 2: Hvorfor org. opplæring? Hvorfor et forbund? Organisasjonsstruktur. Planarbeid. Foreningens årsplan.

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema:

Foreningsarbeid I. Foreningsarbeid II.

Stikkord:

Leksjon 3: Foreningsarbeid I (ca.4 timer)
Leksjon 4: Foreningsarbeid II (ca.4 timer)

Arbeidsform:

Teori, gruppearbeid, diskusjon.

Problemstillinger:

Leksjon 3: Styrets oppgaver og ansvar. Vedtekter; funksjon og verdi
Leksjon 4.Konflikthåndtering, eksklusjon, suspensjon. Informasjonsflyt. Økonomisk støtte. Oppsummering. Avslutning.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Leksjon 1: Verdigrunnlaget.
Leksjon 2: www.njff.no Gruppeoppgaver.
Leksjon 3: www.njff.no) Gruppeoppgaver.
Leksjon 4: www.njff.no Gruppeoppgaver. PDF: Evalueringsskjema.
Heftet "Organisasjonskurs, gruppeoppgaver", NJFF. "Tillitsvalgt - guiden på www.njff.no

Krav til lærer/instruktør:

Instruktøren skal være autrisert som organisasjonskontakt.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Lesjon 1: PP: Verdigrunnlaget
Lesjon 2: PP: 01. Organisasjonskurs. PP: 02. Hvorfor et forbund? PP: 03: Organisasjonsstruktur. PP: 04. Planstruktur
Leksjon 4: PP: 05. Tillitsvagt - hva nå? PP: 06. Demokrati i NJFF. PP: 07. Årsmøte. PP: 08. Rekruttering. Leksjon 4: PP: 09. Suspensjon og eksklusjon. PP: 10. Økonomisk støtte. PP: 11. Informasjonsflyt. PP: 12. Portalen. PP: 13. Kursvirksomheten. PP: 14. Studieforbundet.