3012 Organisasjonskurs NJFF

Godkjent for 8–16 timer  |  5–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

 • Deltakerne skal få innføring i tilgjengelig støttemateriell på www.njff.no
 • Deltakerne skal gjennom kurset få god kjennskap til NJFF-organisasjonen, oppbygging og funksjon
 • Deltakerne skal få innsikt i grunnleggende funksjoner og ansvar knyttet til styreverv.
 • Deltakerne skal gjennom gruppearbeid og fremføringer aktivt benytte gruppearbeid under kurset.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Nye tillitsvalgte i organisasjonen og erfarne tillitsvalgte som ønsker påfyll i organisasjonskunnskap

Innhold

1. samling
TmL: 8
Tema:
NJFF og verdigrunnlaget, Overordnede organisasjonstemaer.

Stikkord:

 • Leksjon 1: NJFFs verdigrunnlag(ca. 4. timer)
 • Leksjon 2: Overordnede organisasjonstemaer(ca. 4. timer)

Arbeidsform:
Teori, gruppearbeid, diskusjon

Problemstillinger:

 • Leksjon 1: Hva betyr disse for deg som tillitsvalgt?
 • Leksjon 2: Hvorfor org. opplæring? Hvorfor et forbund? Organisasjonsstruktur. Planarbeid. Foreningens årsplan.

2. samling
TmL: 8
Tema:
Foreningsarbeid I. Foreningsarbeid II.

Stikkord:

 • Leksjon 3: Foreningsarbeid I (ca.4 timer)
 • Leksjon 4: Foreningsarbeid II (ca.4 timer)

Arbeidsform:
Teori, gruppearbeid, diskusjon.

Problemstillinger:

 • Leksjon 3: Styrets oppgaver og ansvar. Vedtekter; funksjon og verdi
 • Leksjon 4.Konflikthåndtering, eksklusjon, suspensjon. Informasjonsflyt. Økonomisk støtte. Oppsummering. Avslutning.

 

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakerne:

 • Leksjon 1:
  -Verdigrunnlaget.
 • Leksjon 2: [[www.njff.no]] Gruppeoppgaver.
 • Leksjon 3: [[www.njff.no)]] Gruppeoppgaver.
 • Leksjon 4: [[www.njff.no]] Gruppeoppgaver. PDF:
  - Evalueringsskjema.
  - Heftet "Organisasjonskurs, gruppeoppgaver"
  - NJFF. "Tillitsvalgt - guiden på [[www.njff.no]]

For lærer/instruktør:

 • Lesjon 1: PP:
  - Verdigrunnlaget
 • Lesjon 2:
  - PP: 01. Organisasjonskurs.
  - PP: 02. Hvorfor et forbund?
  - PP: 03: Organisasjonsstruktur.
  - PP: 04. Planstruktu
 • Leksjon 4:
  - PP: 05. Tillitsvagt - hva nå?
  - PP: 06. Demokrati i NJFF.
  - PP: 07. Årsmøte.
  - PP: 08. Rekruttering.
 • Leksjon 4:
  - PP: 09. Suspensjon og eksklusjon.
  - PP: 10. Økonomisk støtte.
  - PP: 11. Informasjonsflyt.
  - PP: 12. Portalen.
  - PP: 13. Kursvirksomheten.
  - PP: 14. Studieforbundet.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Instruktøren skal være autrisert som organisasjonskontakt.

Utfyllende opplysninger

 • Kursetsrekker seg over 16 timer. Leksjon 1 er obligatorisk, mens de øvrige er valgfrie. Kurset er støtteberettiget ved gjennomføring på 8 timer (2 leksjoner) og oppover.
 • Kurset er ikke kompetansegivendeforannen utdanning i NJFF, men utgjør et godt grunnleg for senere instruktørutdanning m. m.
 • Det er ingen kunnskapstest
 • Deltakeravgiften for kurset vil variere med arrangørens kostnader. Imidlertid oppfordrer vi alle arrangører av kurs å operere med en totalpris som inkluderer alle kostnader ved kurset
 • Kurset vil for de fleste være mer interessant og lærerikt med en stor andel gruppearbeid og praktiske oppgaver.