301 NF grunnkurs skred, alpint

Godkjent for 24 timer  |  4–6 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Formålet med kurset er å oppnå en grunnleggende forståelse av fenomenet snøskred, vurdering av terreng, andre forhold som påvirker skredfaren og betydningen av den menneskelige faktor. Kurset fokuserer på tursituasjonen, slik at turplanlegging, veivalg og risikoreduserende atferd i skredterreng blir en naturlig del av kurset. Kurset gir en innføring i kameratredning ved snøskred.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Dette kurset er for skiløpere som ferdes der snøskred kan forekomme, som ved toppturer på ski og skikjøring utenfor løypene. Deltakerne skal ha gode ferdigheter på alpine turski (randonnée), splittbrett eller telemarkski. Deltakerne må ha grunnferdigheter i vinterfriluftsliv når det gjelder bruk av ski, bekledning, mat og drikke og orientering om vinteren.

Innhold

Hovedtema for kurset:

 • Kjenne igjen skredfare gjennom kjennskap til vær, snøforhold, terreng og mennesket
 • Håndtere skredfare gjennom veivalg og adferd
 • Utføre kameratredning dersom uhellet er ute

Temaliste:

 • Turplanlegging
 • Den menneskelige faktor i skredfaresammenheng
 • Tegnvurdering og klassifisering
 • Identifikasjon av alarmtegn
 • Stabilitetsvurdering
 • Bruk av skredvarsel, skredproblem og fareskalaen
 • Kameratredning
 • Veivalg, risikoreduserende adferd og tiltak i skredterreng

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Nes, Christer Lundberg.(2013) Skikompis. Førde: Selja Forlag.
Brattlien, K. (2009) Kapittel 1 og 2: Den lille snøskredboka. Oslo: Fri Flyt.
NVE skredkort.
www.varsom.no

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

NF-skredinstruktør 1 alpint, NF-skredinstruktør 2, tindevegleder, tindeveglederaspirant eller NORTIND-medlemmer under kvalifisering (MUK) med godkjente skredkurs og minst seks dager praksis. Arrangøren vurderer når en skredinstruktør 1 har tilstrekkelig erfaring som instruktør til å virke som kursleder på skredkurs. Minst 15 dagers instruktørpraksis er anbefalt.
NB! NF-kurs kan kun holdes av NF-godkjente arrangører. Oversikt over disse finnes her: https://fjellsportforum.no/om/arrangorer-medlemmer/

Avsluttende prøve/eksamen

Det gjennomføres ikke vurdering av deltakerne i etterkant av kurset. Etter endt kurs skal deltakerne få et kursbevis som utstedes av arrangøren. Kurset kvalifiserer til NF videregående skredkurs.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.