299 NF Metodekurs skred

Godkjent for 38 timer  |  4 deltakere

Mål, læringsmål

Kurset skal dekke den fagkunnskapen som en instruktør må ha for å holde dagskurs, grunnkurs og fagsamling skred. Kurset skal gi deltakerne inngående kunnskap om teoretisk og praktisk terrengvurdering, identifisering av skredproblem i snødekket, gruppedynamikk på tur i rasende fjell og kameratredning.

Målgruppe og forkunnskaper

Kurset passer for de som ønsker å bli skredinstruktører.

Følgende opptakskrav gjelder for NF metodekurs skred:
- solide ferdigheter i vinterfriluftsliv
- dokumenterte ferdigheter i kameratredning og førstehjelp
- gjennomført grunnleggende skredkurs
- gjennomført videregående skredkurs
- dokumenterte turer på vinterføre i relevant terrengtype over flere år

Krav til ferdigheter og forståelse:
- snødekke- og terrengforståelse
- forståelse av menneskelige faktor
- gode skiferdigheter tilpasset nordisk eller alpin kvalifisering

Deltakelse på minst én fagsamling skred anbefales. Deltakerne skal være vant til tankegangen rundt sikre veivalg, skredvurdering, identifisering av skredterreng, kameratredning (1-3 skredtatte) og være trent i bruk av eget S/M-utstyr. Det forutsettes at deltakerne har satt seg inn i relevant
litteratur.

Kursinnhold

Etter endt kurs skal deltakerne:
- Forstå terrengklassifisering og anvende dette i planlegging og gjennomføring av ferdsel i
vinterfjellet
- Kunne organisere, gjennomføre og vurdere kameratredning
- Kunne finne og anvende informasjon om skredfare og snøforhold
- Kunne formidle forståelse for snø og skred
- Kunne anvende relevant utstyr og hjelpemidler
- Forstå egen rolle i en gruppe
- Forstå hvordan mennesker påvirker hverandre i en gruppe
- Kjenne til hvordan skredfaget formidles
- Kjenne til norske friluftslivstradisjoner

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid

Underveis på kurset skal deltakerne få en løpende, nyansert tilbakemelding om sin egen praksis,sikkerhet, egenferdighet og forståelse av fagtemaene.

Det legges opp til løpende diskusjon (evaluering) av alle økter og kursdager gjennom
tilbakemeldinger både fra instruktører og de andre deltakerne.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Kursleder må være godkjent instruktør på nivå 2 (NF standard)
Medinstruktør må være godkjent instruktør på nivå 1 (NF standard)
NB! NF-kurs kan kun holdes av NF-godkjente arrangører. Oversikt over disse finnes her: https://fjellsportforum.no/om/arrangorer-medlemmer/

Læringsressurser

Lundberg Nes, C. (2013) Skikompis – Snøskred og trygg ferdsel, Selja Forlag.
Tremper, B. (2008) Staying alive in avalanche terrain, The Mountaineers Books
www.varsom.no/snoskredskolen
https://fjellsportforum.no/wp-content/uploads/2018/12/NF-Nasjonal-standard-2019.pdf

Kvalifiserende/test/eksamen

Gjennomført metodekurs skred gir ikke selvstendig instruktørkompetanse, men gir anledning til å gjennomføre assistentpraksisen som er nødvendig for å bli tatt opp til veilederkurs skred.

Det skal fremgå i evalueringen om instruktørassistenten kan virke som gruppeleder på fagsamling skred og/eller medinstruktør på dagskurs skred innenfor aktuelt arbeidsområde (nordisk/alpint).

Eventuelle merknader

Maksimalt 4 deltakere per instruktør.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.