298 Oppfriskingskurs for NKK-instruktører Trinn I og Trinn II

Godkjent for 12-16 timer  |  5-50 deltakere

Mål, læringsmål

Kunnskapsmål: God kunnskap i å veilede, analysere og utdype

Ferdighetsmål: God ferdighet i å sette sammen, generalisere og gjennomføre.
Skal kunne tilpasse instruksjon til ulike ekvipasjer.

Holdningsmål: Oppfordre til å lære fra seg gode holdninger til hund og hundehold som er i tråd med NKKs etiske regelverk og til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

Målgruppe og forkunnskaper

NKK- instruktører Trinn I og Trinn II, hjelpeinstruktører uten formell utdannelse.

Kursinnhold

 • Instruktør-rollen
 • Kommunikasjon
 • Observasjon
 • Adferd hos hund: Registrering av adferd. Hva utløser adferd? Hvordan bruke adferds-registrering i opplæring av hund?

Arbeidsmåte

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Lærer bør være godkjent NKK Trinn III instruktør av NKKs hovedstyre.

Læringsressurser

NKKs etiske regelverk og til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

Eventuelle merknader

Vi håper på snarlig godkjenning, ettersom dette kurset vil arrangeres den 2-3 februar 2019

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.