298 Oppfriskingskurs for NKK-instruktører Trinn I og Trinn II

Godkjent for 12–16 timer  |  4–50 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Kunnskapsmål: God kunnskap i å veilede, analysere og utdype

Ferdighetsmål: God ferdighet i å sette sammen, generalisere og gjennomføre.
Skal kunne tilpasse instruksjon til ulike ekvipasjer.

Holdningsmål: Oppfordre til å lære fra seg gode holdninger til hund og hundehold som er i tråd med NKKs etiske regelverk og til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

NKK- instruktører Trinn I og Trinn II, hjelpeinstruktører uten formell utdannelse.

Innhold

 • Instruktør-rollen
 • Kommunikasjon
 • Observasjon
 • Adferd hos hund:
  - Registrering av adferd.
  - Hva utløser adferd?
  - Hvordan bruke adferds-registrering i opplæring av hund?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

NKKs etiske regelverk og til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

Organisering og arbeidsmåter


Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon

Krav til lærer/instruktør

Lærer bør være godkjent NKK Trinn III instruktør av NKKs hovedstyre.

Utfyllende opplysninger

Vi håper på snarlig godkjenning, ettersom dette kurset vil arrangeres den 2-3 februar 2019

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.