297 Fordypningskurs i soppslekter og soppgrupper

Godkjent for 8-24 timer  |  5-20 deltakere

Mål, læringsmål

God kunnskap om soppslekter/grupper og deres kjennetegn er viktig for å kunne plassere enkeltarter i taksonomien. Å fordype seg i en soppslekt innebærer derfor at man får et mykologisk overblikk som er grunnleggende viktig for effektiv og sikker artsbestemmelse. Dette får økende relevans etterhvert som DNA-sekvensieringen fører til omfattende endringer i den tidligere kategoriseringen.

Målgruppe og forkunnskaper

Målgruppen må være interessert i mykologi, og ikke bare matsopp. Deltakerne på kurset må ha kunnskap minst tilsvarende 9592 Sopp - påbyggingskurs.

Kursinnhold

Kurset kan ta for seg en eller flere slekter og/eller grupper. Eksempler på grupper er
rørsopper, piggsopper, korallsopp, kjuker, sekkesporesopper, etc. Eksempler på slekter kan være risker, kremler, musseronger, hettesopper, skrubber, fluesopper, vokssopper, traktsopper, slørsopper, rødsporer.

Kurset skal gi overblikk over alle morfologiske kjennetegn og voksested. Deltakeren skal få oversikt over bredden i enkeltartene innenfor slekten og utfordringene i taksonomien i forhold til DNA-sekvensering.

Kurset skal også ha feltarbeid og ekskursjoner for å finne fysisk materiale. Det er også ønskelig at man viser hvordan funn kartlegges i Artsobservasjoner på en måte som gir høy kvalitet i artsbestemmelsen. (Se kommende kurs i kartlegging)

Arbeidsmåte

  • Veiledning med instruktør/lærer
  • Instruksjon med lærer
  • Forelesning
  • Gruppearbeid
  • Praktisk trening/arbeid
  • Studiesirkel (uten lærer)
  • Studiesirkel (delvis med lærer)

Kurset legger opp til at varierte arbeidsmåter kan føre deltakeren fram til målet.

Lenker til eksempler på kursprogram

(kommer)

Krav til lærer/instruktør

Lærer/instruktør må være soppsakkyndig eller mykolog, og ha noe spesialkunnskap i den spesifikke slekten eller gruppen kurset tar for seg.

Læringsressurser

Det finnes etterhvert mange slektsmonografier, om ikke på norsk. En del av denne litteraturen kan være være kostbar og/eller vanskelig å få tak i. Ta kontakt med NSNFs adminstrasjon for å få råd og tips og hjelp.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.