296 Regionlederseminar

Godkjent for 11–15 timer  |  4–25 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Styrke ledere og nestledere i Norsk Kennel Klubs regioner, både politisk og organisatorisk.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Ledere- og nestledere i NKKs regioner

Innhold

  • Styrke dialogen mellom regionene og NKKs hovedstyre
  • Styrke dialogen mellom regionene og NKKs administrasjon
  • Styrke forholdet mellom regionene
  • Utvikle samhold og bevisstgjøre arbeidsoppgaver
  • Idemyldring i forhold til oppgaver i regionene
  • Faglig oppdatering
  • Ledelse av frivillige

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Deles ut på seminaret.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.