294 Bærekraftig og estetisk hageplanlegging

Godkjent for 16–22 timer  |  4–30 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakerne skal lære å planlegge sin egen hage/balkong i et bærekraftig kretsløp. Deltakerne får kunnskap om hvordan egne holdninger og handlinger kan bidra til bærekraftig bruk i hagen/balkongen.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle med interesse for dyrking i balkonger og hager.

Innhold

 • Lære om sanking av frø/knoller til dyrking i en estetisk sammenheng
 • Tips og råd for små hager
 • Lære om avfallshåndtering til gjenbruk og kompostering
 • Kompostering i praksis
 • Hagevandring med læring om stiklinger av rhododendron
 • Hagevandring med instruktør i storhage med blant annet løker og trær
 • Vannliljeplanting
 • Ulike planter og stauders egenskaper med planteinstruksjoner
 • Hvordan bruke epler og grønnkål til gele og drikk
 • Fugler i hagens kretsløp
 • Løkplanter og knoller. Hvordan trives de best mulig?
 • Lære om hvordan naturens vekster kan brukes til matlaging.
 • Hvordan planlegge og lage egne dekorasjoner til jul

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Kursinnholdet er satt sammen basert på kompetansen til enkelte foreldragsholder, og tar ikke i bruk et eget læreverk.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Demonstrasjon
Vi deltar i forelesninger hvor deltakerne får anledning til å ta opp konkrete problemstillinger. Etter to foredrag om henholdsvis permakultur og kompostering, arrangeres utflukt for å lære hvordan komposteringen gjennomføres hjemme hos en av foredragsholderne. I forkant av frøbyttekveld, får deltakerne tips om hvordan emballering av frø kan foregå. Vannlilje-utplanting foregår parallellt med instruksjoner om vinteropplag og helårsplan. Urteforedrag og eplegele-produksjon samt grønnkåldrikk, følges av tips og oppskrifter.

Krav til lærer/instruktør

Formell og/eller erfaringsbasert kompetanse.

Utfyllende opplysninger

Kurset er ment å inspirere til en estetisk og etisk bruk av grønne ressurser i hagen og balkongen.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.