293 Strikking for nybegynnere

Godkjent for 10–30 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Overordnede mål for kurset er:

 • Glede seg over å kunne skape egne bruksgjenstander
 • Øke mestringsfølelsen hos studenter
 • Å stresse ned og slappe av med strikking
 • Bringe videre den norske håndarbeidstradisjonen


Læringsmål for kurset er:

 • Velge riktig garn og riktige pinner
 • Legge opp masker
 • Lese og følge enkle mønstre
 • Strikke rett og vrang
 • Bytte farger
 • Sy fast tråder på ferdig produkt

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppe er studentspeiderne i Trondheim studentspeidergruppe og medlemmene i GibGob roverlag, samt studenter og andre interesserte. Åpent for alle studenter som ønsker å lære mer om strikking og håndarbeid.

Det er ikke krav til forkunnskaper.

Innhold

Oppstart: Alle får utdelt garn og strikkepinner og bestemmer hva de vil strikke og i hvilken farge. Enkel innføring i de vanligste strikkebegrepene: maske, rett, vrang, settpinne, rundpinne, "miste maske", "hente maske", strikkefasthet, etc.

 • Instruktør demonstrerer hvordan man legger opp masker. Alle som trenger hjelp med dette får veiledning.
 • Instruktør viser hvordan den første pinnen skal strikkes, eller gjør dette selv for å gjøre det lettere for den som skal strikke.
 • Vi gjennomgår hvordan en maske skal strikkes, og hva som skjer når man mister én eller flere masker. Lærer hvordan en maske kan plukkes opp og hvorfor det er viktig at ingen masker "forsvinner" i strikketøyet.
 • Lærer å snu arbeid som strikkes på settpinner.

Videreføring: Lærer å strikke vrange masker. Gjennomgår hvordan en vrangbord strikkes.

 • Lærer å strikke med flere farger. Instruktør demonstrerer og forklarer viktigheten av strikkefasthet ved strikking i flere farger.

Avslutning: Lærer å felle av masker i rett strikkefasthet.

 • Viktigheten av å feste tråder blir forklart og demonstrert av instruktør. Alle fester tråder i sitt arbeid, med veiledning og hjelp fra instruktør.
 • Alle ferdigstiller sitt produkt og lærer hvordan dette skal behandles med tanke på vasking og bruk.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Alle kursdeltagere må ha garn og strikkepinner.
I tillegg trengs: markører, pinnestoppere, nåler, målebånd, heklenåler og eventuelt mønster.


Læringsressurser for deltagere og instruktør:

Instruksjonsvideoer i strikking fra garnstudio.no: https://www.garnstudio.com/video.php?action=search&show=head&c=1&uc=0&lang=no

Generell info om strikking og alle ferdigheter nødvendige for dette kurset finnes forklart i detalj på strikkeskolen.no: https://www.strikkeskolen.no/

Organisering og arbeidsmåter


Instruksjon med lærer
Gruppearbeid
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
I oppstarten vil det være mye demonstrasjon fra instruktør, men etter hvert som kursdeltagerne blir mer selvstendige i strikkingen vil de kunne hjelpe hverandre. Instruktør vil aktivt hjelpe deltagerne underveis når det oppstår problemer.
Arbeidsformen blir på denne måten naturlig variert etter hvor langt i arbeidet deltagerne har kommet.

Krav til lærer/instruktør

Grunnkunnskap i strikking.
Må ha en god evne til å videreformidle og demonstrere strikkingen.

Avsluttende prøve/eksamen

Gjennomgang av ferdigstilt produkt og det som er lært siste kursdag.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.