2926 Snowboard

Godkjent for 8–10 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Under dette kurset skal deltakerne få en innføring i hvordan man bruker et snowboard og skal gjennom ulike øvelser lære seg å stå på snowboard.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppen for kurset er barn og unge i alderen 10-19 år med ulike forkunnskaper innen idretten.

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Hvordan stå på snowboard?

Stikkord:
instruktør går igjennom hovedpunkter for hvordan et snowboard benyttes Instruktøren viser og forklarer hvordan man står i heis og stopper

Arbeidsform:
Foredrag/demonstrasjon/praktiske øvelser

Problemstillinger:
Hvordan komme seg opp heisen? Hvordan bremse og stoppe opp?

2. samling
TmL: 4
Tema:
Praktiske øvelser i snowboard

Stikkord:
Stå i heisen, bremse, svinge til høyre (letteste for de fleste), svinge til venstre.

Arbeidsform:
Praktiske øvelser med veiledning fra instruktør

Problemstillinger:
Bruk av vektfordeling når man svinger Bruk av stålkantene når man svinger

3. samling
TmL: 3
Tema:
Stå på snowboard

Stikkord:
Nå skal deltakerne prøve ut det de har lært og forsøke å gjøre lærdom og øvelser til praksis. De får lov til å prøve seg fritt men under oppsyn og med hjelp fra instruktør.

Arbeidsform:
Praktisk trening med veiledning

Problemstillinger:
Hvordan komme seg kontrolert ned alpinbakken

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

-

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Lærer/Instruktør må ha inngående kunnskaper om hvordan man står på snowboard og det kreves god kompetanse innen det å lære bort og videreformidle.

Utfyllende opplysninger

Det er viktig at deltakerne føler mestring under kurset, for å få lyst til å gjøre dette senere også. Det er ytterst få som kan kjøre snowboard kontrolert etter en så kort stund.