2920 Brekurs videregående

Godkjent for 8–47 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gjøre deltakerene tryggere på selv, og gjøre dem istand til å organisere mer krevende breturer. Deltakerne skal også bli mer kompetente til å ha med folk med mindre erfaring på enklere breturer.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltakerne må ha gjennomført brekurs, og må ha litt egenerfaring. 18 år og oppover.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Introduksjon

Stikkord
Presentasjon av kurset, tilpasning av utstyr, gjennomgang av utstyr, knuter og innbinding.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk-teoretisk, instruksjon

Problemstillinger
Få et inntrykk av deltakernes forutsetninger og mål med kurset. Tilpasse utstyr for senere dager.

2. samling
Timer med lærer: 9
Tema
Oppfrisking av kunnskaper

Stikkord
Stegjernsteknikk og redning

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk-teoretisk, instruksjon

Problemstillinger
Stegjernsteknikk i ulikt terreng, ulike typer gange. Repetisjon av basis i redning.

3. samling
Timer med lærer: 9
Tema
Videregående ferdigheter

Stikkord
Redning og klatring med 2 økser

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk-teoretisk, instruksjon

Problemstillinger
Repetisjon og terping på "hjelpetaljemetode" og med talje, ved redning fra bresprekk. Klatring i vertikal is/vanskelig is med 2 økser. Standplass i is/snø.

4. samling
Timer med lærer: 9
Tema
Tur

Stikkord
Tur etter evne, orientering

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk-teoretisk

Problemstillinger
Deltakerne skal gjennomfører turen selv. Både når det gjelder veivalg og orientering.

5. samling
Timer med lærer: 9
Tema
Redning, tur

Stikkord
Redning i snø, tur etter evne, orientering

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk-teoretisk, instruksjon

Problemstillinger
Redning fra sprekk med stor snøleppe. Forankringer i snø. Deltakerne gjennomfører turen selv.

6. samling
Timer med lærer: 9
Tema
Vanskelig terreng

Stikkord
Klatring og rappell i is.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk-teoretisk, instruksjon.

Problemstillinger
Klatring i vertikal og/eller vanskelig is. Rapell i vertikal og/eller vanskelig is. Forankringer i is.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Basis er Breboka utgitt av DNT Fjellsport Videre litteratur utarbeides av kursleder
Håndbok for instruktører, DNT Fjellsport

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør gjennom DNT Fjellsport

Avsluttende prøve/eksamen

Felles gjennomgang ved kursslutt. Deretter sendes hver enkelt deltaker et spørreskjema

Utfyllende opplysninger

Dette kurset bygger på nybegynnerkurs i brevandring.