2920 Brekurs videregående

Mål

Gjøre deltakerene tryggere på selv, og gjøre dem istand til å organisere mer krevende breturer. Deltakerne skal også bli mer kompetente til å ha med folk med mindre erfaring på enklere breturer.

Målgruppe

Deltakerne må ha gjennomført brekurs, og må ha litt egenerfaring. 18 år og oppover.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Dette kurset bygger på nybegynnerkurs i brevandring.

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Introduksjon

Stikkord

Presentasjon av kurset, tilpasning av utstyr, gjennomgang av utstyr, knuter og innbinding.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk-teoretisk, instruksjon

Problemstillinger

Få et inntrykk av deltakernes forutsetninger og mål med kurset. Tilpasse utstyr for senere dager.

2. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Oppfrisking av kunnskaper

Stikkord

Stegjernsteknikk og redning

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk-teoretisk, instruksjon

Problemstillinger

Stegjernsteknikk i ulikt terreng, ulike typer gange. Repetisjon av basis i redning.

3. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Videregående ferdigheter

Stikkord

Redning og klatring med 2 økser

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk-teoretisk, instruksjon

Problemstillinger

Repetisjon og terping på "hjelpetaljemetode" og med talje, ved redning fra bresprekk. Klatring i vertikal is/vanskelig is med 2 økser. Standplass i is/snø.

4. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Tur

Stikkord

Tur etter evne, orientering

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk-teoretisk

Problemstillinger

Deltakerne skal gjennomfører turen selv. Både når det gjelder veivalg og orientering.

5. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Redning, tur

Stikkord

Redning i snø, tur etter evne, orientering

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk-teoretisk, instruksjon

Problemstillinger

Redning fra sprekk med stor snøleppe. Forankringer i snø. Deltakerne gjennomfører turen selv.

6. samling

Timer med lærer: 9

Tema

Vanskelig terreng

Stikkord

Klatring og rappell i is.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk-teoretisk, instruksjon.

Problemstillinger

Klatring i vertikal og/eller vanskelig is. Rapell i vertikal og/eller vanskelig is. Forankringer i is.

Litteratur/materiell for deltakerne

Basis er Breboka utgitt av DNT Fjellsport Videre litteratur utarbeides av kursleder

Krav til lærer/instruktør

Godkjent instruktør gjennom DNT Fjellsport

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Håndbok for instruktører, DNT Fjellsport

Opplegg for evaluering

Felles gjennomgang ved kursslutt. Deretter sendes hver enkelt deltaker et spørreskjema