292 Friluftsheltkurs

Godkjent for 4–15 timer  |  4–100 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Etter endt opplæring skal deltakeren:
• Ha erfaring med turplanlegging, friluftsaktiviteter, bål, kart og kompass.
• Kjenne til allemannsretten og dens innhold, med vekt på sporløs ferdsel.
• Kjenne til viktige prinsipper om planlegging og gjennomføring av friluftsaktivitet for mindre grupper.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Målgruppen er seniorer, 4H-ere fra 15 år og oppover.
Det kreves ingen forkunnskaper, kun interesse for friluftsliv.

Innhold

Kurset er delt inn i tre moduler.

  • 1. Friluftsaktivitet

Praktiske øvelser knyttet til turplanlegging, båltyper, turmat, allemannsretten med vekt på sporløs ferdsel og kart og kompass.

  • 2. Rollen som Friluftshelt i 4H-klubben

Undervisning og diskusjon knyttet til bevisstgjøring av rollen. Hva er viktig å huske på? Hvordan være en god rollemodell? Hvordan engasjere andre medlemmer?

  • 3. Planlegging av aktivitet for mindre grupper

Pedagogiske tips og råd om hvordan legge til rette for god aktivitet. Innholdet gir deltakerne egenerfaring med hvordan de kan lede andre i friluftsaktivitet.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Materiell fra Friluftsheltinstruktørkurset og presentasjoner laget for Friluftsheltkurset.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Instruktør skal ha gjennomgått 4H Norge sitt Friluftsheltinstruktørkurs eller ha tilsvarende friluftslivskurs fra andre kursarrangører.

Avsluttende prøve/eksamen

Ingen test eller eksamen

Utfyllende opplysninger

Ved flere enn 15 deltakere bør det være flere instruktører og deles inn i parallelle sesjoner for å kunne gjennomføre med god praktisk erfaring for deltakerne.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.