291 Konservering av frukt og grønt

Godkjent for 8–10 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Lære gamle og nye teknikker for å ta vare på frukt og grønt fra hagen/butikken.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Hvem som helst med interesse for mat.

Innhold

Konkret vise hvordan man konserverer (feks sylter, fermenterer, sursylter) ulike typer frukt og bær.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Sylting og safting heile året av Gunda Djupvik
Kom i gang med fermentering av Peterson, Ejlersen og Ingemann
Andre bøker kan også brukes.
Ellers av utstyr: kokeplater, 10 liters kjeler, sleiver, øser, syltetrakt (veldig viktig, kan kjøpes bla på Jula), mange rene glass med lokk, kniver og fjøler til oppdeling, frukt, sukker, konserveringsmiddel, krydder, urter osv alt etter oppskrift og smak og behag.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Forelesning
Gruppearbeid
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Studiesirkel (uten lærer)
Lærer viser hvordan ulik frukt skal skrelles hvis nødvendig, og deles i passe store biter. Koker opp og tilsetter ulike ingredienser, deltagerne smaker underveis og hjelper til med røring, fylle på glass og sette på lokk.

Dersom det er en studiesirkel gjør deltagerne alt selv, evt ut fra en oppskrift.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.