291 Konservering av frukt og grønt

Godkjent for 8-10 timer  |  3-15 deltakere

Mål, læringsmål

Lære gamle og nye teknikker for å ta vare på frukt og grønt fra hagen/butikken.

Målgruppe og forkunnskaper

Hvem som helst med interesse for mat.

Kursinnhold

Konkret vise hvordan man konserverer (feks sylter, fermenterer, sursylter) ulike typer frukt og bær.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Demonstrasjon
 • Praktisk trening/arbeid
 • Studiesirkel (uten lærer)

Lærer viser hvordan ulik frukt skal skrelles hvis nødvendig, og deles i passe store biter. Koker opp og tilsetter ulike ingredienser, deltagerne smaker underveis og hjelper til med røring, fylle på glass og sette på lokk.

Dersom det er en studiesirkel gjør deltagerne alt selv, evt ut fra en oppskrift.

Lenker til eksempler på kursprogram

Læringsressurser

Sylting og safting heile året av Gunda Djupvik
Kom i gang med fermentering av Peterson, Ejlersen og Ingemann
Andre bøker kan også brukes.
Ellers av utstyr: kokeplater, 10 liters kjeler, sleiver, øser, syltetrakt (veldig viktig, kan kjøpes bla på Jula), mange rene glass med lokk, kniver og fjøler til oppdeling, frukt, sukker, konserveringsmiddel, krydder, urter osv alt etter oppskrift og smak og behag.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.