289 Økologisk Birøkt

Godkjent for 8-9 timer  |  10-50 deltakere

Mål, læringsmål

Formålet med kurset er å gi en enkel innføring i økologisk birøkt. Dette gjøres gjennom teoretisk kunnskap og forståelse knyttet direkte til praktisk birøkt bl.a. gjennom demonstrasjoner og øvelser. Kurset skal gi kunnskaper og ferdigheter som setter en i stand til å starte opp med økologisk birøkt og det vil også gi et godt grunnlag for egenutvikling gjennom lesning og praktiske observasjoner.

Målgruppe og forkunnskaper

Kurset er spesielt tilpasset den som har startet med noen kuber, eller som ønsker mer kunnskap før en eventuelt begynner med økologisk birøkt.

Kursinnhold

 • Økologisk landbruk
 • Bisamfunnets oppbygging
 • Bienes opprinnelse
 • Verneutstyr
 • Plassering av kubene
 • Pollinering
 • Trekkplanter
 • Dronningavl
 • Hygiene
 • Foring
 • Biprodukter
 • Honningbehandling
 • Debio, krav

Arbeidsmåte

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Diskusjon
 • Demonstrasjon

Forelesning med forskjellige, erfarne, økologiske birøktere, samt andre aktuelle fra Debio, Økologisk Norge

Lenker til eksempler på kursprogram

Læringsressurser

http://www.norbi.no/pop.cfm?FuseAction=Doc&pAction=View&pDocumentId=33896
Birøkt, Roar Ree Kirkevold

Kvalifiserende/test/eksamen

Oppmøte i 8 timer

Eventuelle merknader

I tillegg til ren faglig tilnærming til økologisk birøkt, vil det også fokuseres på hvordan den enkelte kan tilrettelegge sin markedsføring av sitt produkt for å øke omsetningen.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.