289 Økologisk Birøkt

Godkjent for 8–9 timer  |  4–50 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Formålet med kurset er å gi en enkel innføring i økologisk birøkt. Dette gjøres gjennom teoretisk kunnskap og forståelse knyttet direkte til praktisk birøkt bl.a. gjennom demonstrasjoner og øvelser. Kurset skal gi kunnskaper og ferdigheter som setter en i stand til å starte opp med økologisk birøkt og det vil også gi et godt grunnlag for egenutvikling gjennom lesning og praktiske observasjoner.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset er spesielt tilpasset den som har startet med noen kuber, eller som ønsker mer kunnskap før en eventuelt begynner med økologisk birøkt.

Innhold

 • Økologisk landbruk
 • Bisamfunnets oppbygging
 • Bienes opprinnelse
 • Verneutstyr
 • Plassering av kubene
 • Pollinering
 • Trekkplanter
 • Dronningavl
 • Hygiene
 • Foring
 • Biprodukter
 • Honningbehandling
 • Debio, krav

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

http://www.norbi.no/pop.cfm?FuseAction=Doc&pAction=View&pDocumentId=33896
Birøkt, Roar Ree Kirkevold

Organisering og arbeidsmåter


Forelesning
Gruppearbeid
Diskusjon
Demonstrasjon
Forelesning med forskjellige, erfarne, økologiske birøktere, samt andre aktuelle fra Debio, Økologisk Norge

Avsluttende prøve/eksamen

Oppmøte i 8 timer

Utfyllende opplysninger

I tillegg til ren faglig tilnærming til økologisk birøkt, vil det også fokuseres på hvordan den enkelte kan tilrettelegge sin markedsføring av sitt produkt for å øke omsetningen.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.