2884 Fjellederkurset

Mål:

Det overordnede målet med Fjellederkurset er å gi deltagerne et best mulig grunnlag til å lede og veilede andre på en sikker måte i vinterfjellet.

Delmål for deltakerne og staben:

For deltakerne:
Fokus på en leders oppgaver
o Innhold og program (opplevelser)
o Trivsel (tørr og mett)
o Sikkerhet (utstyr, adferd)

Kjepphester vi ønsket fokus rundt:
o Tur etter evne!
o Sittesnøhule graves på 30 minutter
o Ikke søle med maten
o Teltorden
o Funksjonell og trivelig do
o Kontroll på utstyr

Erfaringsmål (ha opplevd/kjent på kroppen)
– Nødbivuaq (nødovernatting dagstur), Snøhule, Flatgrop, Telt, Kantgrop, Sittesnøhule/ vindskjerm, iglo, vindsekk, patruljefører (utøvende ledererfaring), minst to, helst tre, sammenhengende netter ute. Orientering i vinterfjellet, samt i mørket. Skred.

Kunnskapsmål (vite/kunne)
• Knytte teori til erfaringer.
• NSF’s rutiner for ulykker og andre hendelser (”Sikkerhet på tur”)
o Hva gjør vi som er på tur
o Hva gjør man mht. forbundet/medier etc.
• Fokus på frostskader.

Ferdighetsmål (få til/utføre)
• Bygge alle slags snøkonstruksjoner.
• Kunne lede en gruppe trygt på fjelltur.
o Planlegging av tur
o Forberedelser av fjelltur + delta som leder på annen fjelltur.

Holdningsmål (ha reflektert over)
• Respekt for fjellet
• Tur etter evne
• Turglede, opplevelse, sikkerhet, tilpasset utfordring
• Gode- sikre vurderinger til riktig tid
• Sikkerhet og nødutstyr
• Sporløs ferdsel

For Staben:
Erfaringsmål
• Holde kurs
• Fornye, bruke og tilegne seg ny kunnskap
• Bli trygg i veilederrollen og veksling mellom instruksjon, veiledning, prøving og feiling.
• Erfaringsoverføring og mestringsfølelse som veileder

Kunnskaps- og ferdighetsmål
• Formidle kunnskap
• Trene på/praktisere ”Veiledning som metode”
• Legge til rette for læring ved prøving og feiling – innenfor sikre/trygge rammer.

Holdningsmål (formidle norm for)
• Sikkerhet og nødutstyr
• Sporløs ferdsel
• Bidra til forbundets arbeid, spre turglede, erfaring og kunnskap

Målgruppe:

Alle over 18 år.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i Voksenopplæringsloven

  • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
  • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
  • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset gjennomføres som en sammenhengende tur hvor læringen oppnås både gjennom egne læringsøkter og gjennom praktiske oppgaver knyttet til turen, for eksempel matlaging, bygging av overnattingsplass og vindskjerm o.l. Veiledere er tilstede hele tiden, men noen oppgaver skal deltakere gjennomføre selvstendig i patruljer (små grupper). En viktig del av kurset er at alle får prøvd seg som leder for sin patrulje, og får innsatsen sin evaluert av andre deltakere. Man får også opplevd andre lederstiler.
Stabsmedlemmer som ikke har vært med i stab tidligere får veiledning i løpet av kursuken (spesielt i starten) av stab som har vært med og holdt kurset tidligere.

1. samling

Timer med lærer: 13

Timer uten lærer: 1

Tema:

Overnatting i snøen

Stikkord:

Opplæring og sjekk av fellesutstyr i patruljene. Prøvebrenning av primus og sette opp fjelltelt patruljene skal ha med seg. Tur til leirplassen, forberedelse av leirplassen i snøen. Deltakere gjennomfører under veiledning. Overnatting ute i snøhule.

Arbeidsform og gjennomføring:

Tur til leirplassen, forberedelse av leirplassen i snøen. Deltakere gjennomfører under veiledning. Overnatting ute i snøen.

2. samling

Timer med lærer: 8

Timer uten lærer: 4

Tema:

Ledelse, tur og turplanlegging.

Stikkord:

Orientering, overnatting i snø, introduksjon til skredlære, turplanlegging, rutevalg, sikkerhet på tur og risikovurdering, dagens leder og ledelse.
Turplanlegging i patruljene og sjekk av fellesutstyr.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk gjennomføring kombinert med samtaler i plenum. Deltakere gjennomfører oppgaver patruljevis. Overnatting på en hytte. Dagens leder evalueres.

3. samling

Timer med lærer: 12

Timer uten lærer: 2

Tema:

Gjennomføring av vintertur.

Stikkord:

Frostskader, stil og sveis i leiren, mat på tur, pakking til langtur, orientering i vinterfjellet, vindskjerm, matlaging på vintertur.
Sette opp telt/grave snøhule eller igloo, avhengig av snøforhold på overnattingsplassen.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk gjennomføring kombinert med samtaler i plenum. Deltakere gjennomfører oppgaver patruljevis. Overnatting i telt. Dagens leder evalueres.

4. samling

Timer med lærer: 12

Timer uten lærer: 2

Tema:

Gjennomføring av vintertur.

Stikkord:

Trygg tur og overnatting ute.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk gjennomføring av turen. Deltakere gjennomfører oppgaver patruljevis. Overnatting i igloo/eremittgrop. Dagens leder evalueres.

5. samling

Timer med lærer: 12

Timer uten lærer: 2

Tema:

Gjennomføring av vintertur.

Stikkord:

Trygg tur og overnatting ute.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk gjennomføring av turen. Deltakere gjennomfører oppgaver patruljevis. Overnatting i snø. Dagens leder evalueres.

6. samling

Timer med lærer: 12

Timer uten lærer: 1

Tema:

Sikkerhet og ledelse på vintertur.

Stikkord:

Vindskjerm på 30 minutter, evaluering av dagens leder, oppsummering og erfaringer fra langturen, klær og utstyr, snø/skred, puss av fellesutstyr.

Arbeidsform og gjennomføring:

Turen avsluttes og evalueres. Deltakere utvekslaer erfaringer. Overnatting inne på en hytte.

7. samling

Timer med lærer: 14

Timer uten lærer: 3

Tema:

Sikkerhet

Stikkord:

Snøprofil, punktsøk/linjesøk, bruke skredsøker, søkeøvelse, skilek, telemarkkjøring, mørkeorientering, sittesnøhule om natten.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk gjennomføring kombinert med samtaler i plenum. Deltakere gjennomfører oppgaver patruljevis. Overnatting i sittesnøhule.

8. samling

Timer med lærer: 8

Timer uten lærer: 1

Tema:

Oppsummering

Stikkord:

Orientering, evaluering av dagens leder, erfaringer fra å sitte ute, arrangementsplanlegging, kosthold og mat på vintertur, vanskelige situasjoner på tur, evaluering av kurset.

Arbeidsform og gjennomføring:

Praktisk gjennomføring kombinert med samtaler i plenum. Deltakere gjennomfører oppgaver patruljevis. Overnatting på en hytte. Kurset evalueres av deltakere.

Litteratur/materiell for deltakerne:

Krav til lærer/instruktør:

Må ha deltatt på dette kurset selv. Kursleder bør ha større erfaring, for eksempel ha vært i stab før.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Sjekkliste for stab: https://drive.google.com/file/d/0B0Rf9wEELkHzN0pfWHB2cS1Gc1E/edit?usp=sharing

Opplegg for evaluering:

Det brukes en evalueringsform hvor deltakere blir invitert til å legge vekt på det positive og gi forbedringsforsla Staben evaluerer kurset og egen innsats etter samme prinsipp.