288 Introduksjon i hundesport

Godkjent for 10–15 timer  |  4–8 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet for kurset er å gi deltakeren en kort introduksjon i forskjellige aktiviteter de kan gjøre med hunder. Agility, lydighet, rallylydighet, spor og triks. Kurset er ment å oppmuntre deltakeren til å være aktiv med hunden sin.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset krever ingen forkunnskaper.

Innhold

Introduksjon triks Instruktøren gir en muntlig kort introduksjon i hvordan man trener hund (bruk av belønning og positiv forsterkning). Deretter får deltakerne trene på triks som target (hånd eller bakketarget), sitte bamse, rull rundt, gå rundt objekt (paraply/stol).

Introduksjon lydighet Instruktøren gir en muntlig kort introduksjon i hvordan konkurranse lydighet foregår, fra appellmerke og oppover. Deretter får deltakerne trene på klossen for utgangsstilling, tannvisning, sitt, dekk og lineføring.

Introduksjon agility Instruktøren gir en muntlig kort introduksjon i hvordan agility foregår. Deretter får deltakerne trene på tunnel, hopphinder, hjul og bommen.

Introduksjon rallylydighet Instruktøren gir en muntlig introduksjon i hvordan rallylydighet foregår (kombinerer alt vi har gjort tidligere i dag). Deretter får deltakerne trene på skilt fra klasse 1 (sitt, sitt-dekk, sitt-gå rundt, svinger, sitt foran, enkel slalåm.

Introduksjon spor Instruktøren gir en muntlig introduksjon i hvordan spor foregår og ulike typer spor. Deretter får deltakerne trene på slepespor, godbitspor og feltsøk.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)


Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Instruktør skal være godt kjent med alle aktivitene og kjenne til ulike innlæringsmetoder for hver enkelt aktivitet.

Utfyllende opplysninger

Kurset er ikke en erstatning for nybegynnerkurs i agility eller rallylydighet. Kurset er ment som en kort introduksjon av de ulike hundesportene.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.