288 Introduksjon i hundesport

Godkjent for 4–15 timer  |  4–8 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Målet for kurset er å gi deltakeren en kort introduksjon i forskjellige aktiviteter de kan gjøre med hunder. Agility, lydighet, rallylydighet, spor og triks. Kurset er ment å oppmuntre deltakeren til å være aktiv med hunden sin.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Kurset krever ingen forkunnskaper.

Innhold

Introduksjon triks Instruktøren gir en muntlig kort introduksjon i hvordan man trener hund (bruk av belønning og positiv forsterkning). Deretter får deltakerne trene på triks som target (hånd eller bakketarget), sitte bamse, rull rundt, gå rundt objekt (paraply/stol).

Introduksjon lydighet Instruktøren gir en muntlig kort introduksjon i hvordan konkurranse lydighet foregår, fra appellmerke og oppover. Deretter får deltakerne trene på klossen for utgangsstilling, tannvisning, sitt, dekk og lineføring.

Introduksjon agility Instruktøren gir en muntlig kort introduksjon i hvordan agility foregår. Deretter får deltakerne trene på tunnel, hopphinder, hjul og bommen.

Introduksjon rallylydighet Instruktøren gir en muntlig introduksjon i hvordan rallylydighet foregår (kombinerer alt vi har gjort tidligere i dag). Deretter får deltakerne trene på skilt fra klasse 1 (sitt, sitt-dekk, sitt-gå rundt, svinger, sitt foran, enkel slalåm.

Introduksjon spor Instruktøren gir en muntlig introduksjon i hvordan spor foregår og ulike typer spor. Deretter får deltakerne trene på slepespor, godbitspor og feltsøk.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Se innhold, tas med av instruktøren.

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Praktisk trening/arbeid

Krav til lærer/instruktør

Instruktør skal være godt kjent med alle aktivitene og kjenne til ulike innlæringsmetoder for hver enkelt aktivitet.

Utfyllende opplysninger

Kurset er ikke en erstatning for nybegynnerkurs i agility eller rallylydighet. Kurset er ment som en kort introduksjon av de ulike hundesportene.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.