287 Varmrøyking av vilt

Godkjent for 8–12 timer  |  4–10 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltaker skal kunne forberede og gjennomføre varmrøyking av mat på en hygienisk og riktig måte. Deltaker vil lære at røyking av vilt er en form for konservering av vilt som gir et godt sluttprodukt.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Alle som jakter vilt og fisk av forskjellige arter samt de som ønsker mer kunnskap om røyking og konservering av mat. Det er ingen større krav til forkunnskaper enn at man må kunne håndtere mat på en hygienisk måte.

Innhold

  • En kort innføring i røyking av mat gjennom tidene ( 1/2 time)
  • Hygiene på ute-kjøkkenet samt forberedelser ( 1/2 time )
  • Viltet og dets forskjellige typer kjøtt, hva er best til røyking og hva passer dårlig ( 1/2 time)
  • Fordeling av stykker og skjæring i passe røykestørrelser og krydring ( 1,5 time )
  • Varmrøyking av kjøttet i røykeovn / kontroll av temperaturer i prosessen ( 4-8 timer )
  • Rengjøring av utstyr (1/2 time )
  • Smaking av det ferdige produktet og evaluering av produktet ( 1/2 time )
  • Utdeling av kursbevis

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

https://www.youtube.com/watch?v=Dkfcal9MGPs

Røyking av kjøtt og fisk
av Alf Andersson (forfatter).

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Gruppearbeid
Demonstrasjon
Praktisk trening/arbeid
Før kursstart bør lærer avtale med kursdeltakerne hvem som tar med råvarer og hvilke forberedelser som må gjøres.
Noe vilt kan kreve marinering i forkant. Da må dette gjøres i forkant av lærer / instruktør.

Krav til lærer/instruktør

God kunnskap til foredling og varmrøyking av mat.
Fint med en instruktør som har pedagogisk erfaring, men dette er ikke et krav.

Avsluttende prøve/eksamen

Deltakerne smaker på og evaluerer hverandres produkter
Utdeling av Kursbevis

Utfyllende opplysninger

Kurset krever at man har tilgang til en røykeovn samt muligheter for å rengjøre utstyr som brukes i produksjonen.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere.