2857 Sommerturleder mod. 3

Godkjent for 8–80 timer  |  4–25 deltakere  |  inntil 50 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Hovedmål:
Turledelse i fjellet sommerstid.

Delmål:
- Ha gode kunnskaper og ferdigheter i ledelse av en turgruppe under vekslende forhold
- Ha evne til å planlegge og gjennomføre ruter og veivalg
- Mestre orientering under krevende forhold
- Kunne gjennomføre og organisere improvisert overnatting ute
- Ha kunnskaper om hvordan en gruppe fungerer på tur
- Ha kjennskap til natur, kultur og forvaltning i fjellet
- Ha selvinnsikt og evne refleksjon over egen rolle som turleder

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Folk som har gått grunnleggende turlederkurset (eller tilsvarende).

Innhold

TmL: 50

Tema:

 1. Forventningsavklaring, evaluering, mm.
 2. Turlederrollen/turledelse.
 3. Orientering.
 4. Nødbivuakk.
 5. Terreng.
 6. Ta inn på hytte.
 7. Andre tema.

Stikkord:

 1. Alle økter og moduler startes med rolleavklaring og forventninger.
  Sommer- og vinterturlederkurs har egenvurdering av deltakerne tidlig i kurset.
  Avslutningen av øktene slutter med oppsummering og tilbakemeldinger.

 2. Fokus på veilederrollen og generell turledelse.
  Omsorg for gruppen/deltakerne:
  Turledelse – ledelse generelt, grupper, motivasjon, lederrollen, forbilde effekter. Å ha løpende evaluering av aktiv turleders lederegenskaper, slik at ledelse utøves i hele kurset.

 3. Detaljorientering via mellompunktene, med vekt på veivalg, vurdering av terrenget på kartet og i praksis (muligheter, begrunnelser og alternativer). Av erfaring har alle noe å lære og godt av å trene på orienteringen. Eget orienteringsløp, ruskeværstrening og detaljert kartoppfølging i terrenget kan inngå i kurset. Nattorientering (utenfor løype) bør gjennomføres på sommerturlederkurset.

 4. Praktisk gjennomføring under kurset.

 5. På sommerturlederkurs bør det også inngå tur i krevende terreng med vading, forsering av bratte snøfelt og bratte fjellparti eller lignende.

 6. Vi tar inn som samlet gruppe ved administrative turledere.
  Fordeling av fellesoppgaver.
  Rutiner på hytte (hensyn til andre besøkende, utvask, protokollføring, proviantuttak etc).

 7. Metrologi og fjellflora.
  Ernæring.
  Subjektive og objektive farer i fjellet.
  Ansvar, risikovurdering og sikkerhet i fjellet.
  Ulykkeshåndtering og redningstjenesten.

Arbeidsform:
Undervisningen vil bli gjennomført med vekt på teoretiske og praktiske øvelser i sommerfjellet under varierende vær og føreforhold. Ved godt vær bør en legge mye av orienteringsøktene til mørke. En bør også lage caser og øvelser til reelle og aktuelle turledersituasjoner. Kursleder er ansvarlig for å planlegge neste dag og ligge i forkant av kurset og planlegge neste økt.

Problemstillinger:
Krav til deltakerne - Gjennomgørt kursmodul 1 og 2 (ambassadør- og grunnleggende turlederkurs)

 • Det forutsettes kunnskaper om orientering
 • Erfaring fra turer over flere dager i høyfjellet (ikke bare dagsturer)
 • Erfaring fra turer på egenhånd (ikke organisert)
 • Aldersgrense 16 år
 • Medlemskap DNT

Litteratur/materiell for deltakerne:
Obligatorisk litteratur/materiell

Turlederboka, DNT (2010)\ Anbefalt litteratur/materiell:
Bentsen, Peter; Andkjær, Søren & Ejbye-Ernst, Niels (2009). Friluftsliv. Natur, samfund og pædagogik. København: Munksgaard Danmark.
Breivik, Gunnar og Løvmo, Haakon (red.) (1978): Friluftsliv fra Fridtjof Nansen til våre dager. Universitetsforlaget.
Bursell, Jens (2004). Friluftsliv. Under åpen himmel året rundt. Landbruksforlaget
Dahle, Øystein (2000). Dialog med naturen. I: Kolstad, Hans (red.) (2000): Har fjellet ansikt? Naturfilosofiske essays. Naturfilosofisk seminar. Utgitt med støtte av Den Norske Turistforening.
Fauske, Lena og Bruland, Øyvind S. (red.) (2007). Førstehjelp på tur. Fjell-, høyde og reisemedisin. Fri Flyt AS.
Gjærevoll, Olav; Jørgensen, Reidar og Tande Lid; Dagny (2002). Fjellflora. Gyldendal fakta, 12. utg.
Graham, J. (1997). Outdoor leadership. Technique, Common Sense and Self-Confidence. The Mountaineers, Seattle, USA.
Källman, Stefan & Sepp, Harry (2001). Overleve på naturens vilkår. N. W. DAMM & SØN A.S.
Stryken, Arne Chr. (1994): Er fjellene våre - om naturens egenverdi i historisk, politisk og etisk perspektiv. Valdres forlag. Kapittel 2: Har naturen egenverdi? Miljøetikk (s.38-55)
Tordsson, B. (2005). Hva er friluftsliv godt for? I: Andkjær, S. Friluftsliv under forandring - en antologi om fremtidens friluftsliv, Forlaget Bavnebanke, Danmark. (s. 11-31)
Vorkinn, Marit & Aamelfot Hjelle, Anne Mari (red.) (2001): Området for miljø og utvikling. Friluftsliv. Delrapport 2. fra forskningsprogrammet. Bruk og forvaltning av utmark. Norges forskningsråd.
Woon, Long Litt (1993). "Hvordan jeg lærte å gå på tur. Norsk friluftsliv sett utenfra" i: Klepp, Ingunn Grimstad og Svarverud, Rune: Idrett og fritid i kulturbildet. Humanioradagene 1993. Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Oslo
Se i tillegg listen over anbefalt litteratur knyttet til de andre modulene.

Veiledende kursprogram:\ http://www.turistforeningen.no/foreningsnett/file.php?dir=/Kurs og utdanning/Turleder/Kursplaner&fo_id=6696&root=/Kurs og utdanning

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Håndbok for kursledere, DNT (obligatorisk)\
kursledersiden på www.turistforeningen.no/turleder (obligatorisk)\
turledersiden på www.turistforeningen.no/turleder (obligatorisk)\
DNTs faktaark på turledelse, www.turistforeningen.no/foreningsnett

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Se innhold 

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Være godkjent kursleder for sommerturlederkurs gjennom DNTs kurslederkurs.

Avsluttende prøve/eksamen

Løpende tilbakemeldinger fra kurslederne, selvevalueringer, og vurderinger/ tilbakemeldinger fra deltakerne. Ved slutten av kurset vil det bli gitt en vurdering (bestått/ikke bestått) basert på kursledernes totalvurdering basert på deltakernes egnethet i forhold til mål for kurset. Evalueringen er basert på kurslederens vurdering av deltakeren som vinterturleder under alle forhold. Det er viktig at kursdeltakeren har et realistisk selvbilde til egen kompetanse.

Utfyllende opplysninger

Sommerturledere får godkjenning for fem år av gangen.
Det er den medlemsforeningen der turlederen er aktiv som er ansvarlig for å hjelpe turlederen til fornyet godkjenning.
Fornyet godkjenning får man om man er en aktiv turleder og minimum leder én tur i året eller fem turer siden forrige godkjenning (turene må stå i forhold til godkjenningen).
Førstehjelpskurs skal gjennomføres i tillegg for alle turledere.
Videre påbygging: Opptak til vinterturlederkurs (modul 4 i DNTs turlederutdanning)\ Varighet: 5 dager eller 2 x 2,5 dag, (50 timer).

Antall deltakere:
6 deltakere pr. kursholder, min. 2 kursholdere pr. kurs.