285 Løpende felt-kurs

Godkjent for 17-19 timer  |  4-12 deltakere

Mål, læringsmål

Få fart og treff på feltene. Ekvipasjene lærer å være selvstendige og å treffe på feltene i forholdsvis høy fart.

Målgruppe og forkunnskaper

Deltakerne må ha agility grunnkurs før påmelding.

Kursinnhold

Fire samlinger med trening av hund og innsending av video mellom samlingene som instruktør gir tilbakemeldinger på.

Samling 1

 • Teori og praktisk trening på mønet.

 • Instruktør viser alternative måter å trene inn trygg trening på alle feltene.
  For eksempel måltrening med matte, man flytter matten på feltet når hunden er trygg
  på øvelsen.

 • Tips og råd til videre trening på egenhånd før innsending av videoer etter hver samling.

Samling 2

 • Teori og praktisk trening på stigen.

Samling 3

 • Teori og praktisk trening på vippen.

Samling 4

 • Gjennomgang og praktisk trening på alle felt-hindre.

 • Tips og råd til videre trening for å etablere gode og trygge forseringer av felthindrene.

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Instruksjon med lærer
 • Praktisk trening/arbeid

Deltagerne får oppgaver de må trene på og filme. Filmene sendes til instruktør, som kommentere disse.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Godkjent agility instruktør

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.