285 Agility Feltkurs

Godkjent for 4–20 timer  |  4–12 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Få fart og treff på feltene. Ekvipasjene lærer å være selvstendige og å treffe på feltene i forholdsvis høy fart.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltakerne må ha agility grunnkurs før påmelding.

Innhold

Fire samlinger med trening av hund og innsending av video mellom samlingene som instruktør gir tilbakemeldinger på.

Samling 1

  • Teori og praktisk trening på mønet.

  • Instruktør viser alternative måter å trene inn trygg trening på alle feltene. For eksempel måltrening med matte, man flytter matten på feltet når hunden er trygg på øvelsen.

  • Tips og råd til videre trening på egenhånd før innsending av videoer etter hver samling.

Samling 2

  • Teori og praktisk trening på stigen.

Samling 3

  • Teori og praktisk trening på vippen.

Samling 4

  • Gjennomgang og praktisk trening på alle felt-hindre.

  • Tips og råd til videre trening for å etablere gode og trygge forseringer av felthindrene.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Se innhold

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Instruksjon med lærer
Praktisk trening/arbeid
Deltagerne får oppgaver de må trene på og filme. Filmene sendes til instruktør, som kommentere disse.

Krav til lærer/instruktør

Godkjent agility instruktør

Utfyllende opplysninger

Studieplanens navn tom 2. des 2021 var 285 Løpende felt-kurs

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.