2845 Isklatring

Mål

Gjøre deltakerne kompetente til å kunne ta seg fram på enklere klatreturer i is. De skal ha kjennskap til bruk av sikringsutstyr for is, taulagsrutiner, kommunikasjon og rigging av topptau.

Målgruppe

Deltakerne må ha grunnleggende kjennskap til klatring fra før, og må også ha kjennskap til turer i vinterfjellet.

Antall deltakere

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader

Denne studieplanen er gjerne tenkt som et helgekurs der samlingene er lik dager (fred-søndag).

1. samling

Timer med lærer: 2

Tema

Innledning

Stikkord

Presentasjon, utstyr, utstyrsbruk, tilpasning av utstyr.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk/teoretisk, Instruksjon.

Problemstillinger

Ulike typer utstyr, tilpasning av stegjern og isøks.

2. samling

Timer med lærer: 8

Tema

Korrekt utstyrsbruk, topptaufester, retur.

Stikkord

Klatre- og bevegelsesteknikk, plassering av økser og stegjern, plassering av isskruer, vurdering av is, etablering av topptaufester, klatring på topptau, rapell.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk/teoretisk, Instruksjon. Delt samling mellom 6 timer praksis og 2 timer teori.

Problemstillinger

Klatreteknikk, korrekt etablering av topptau- og rapellfester.

3. samling

Timer med lærer: 6

Tema

Veivalg og retur.

Stikkord

Veivalg i fosseis, vurdering av is underveis, retur og ulike rapellfester, bruk av ulike typer stegjern og økser, oppsummering av kurset.

Arbeidsform og gjennomføring

Praktisk/teoretisk, instruksjon.

Problemstillinger

Sikker ferdsel i frosne fosser, og sikker retur.

Litteratur/materiell for deltakerne

Det finnes pr dags dato ikke noe relevant litteratur. En liten innføring finnes i boka "Håndbok i Klatring" av Jon Gangdal (1994, Aventura forlag). Videre forutsettes det også at deltakerne kan basisferdigheter i klatring.

Krav til lærer/instruktør

NF-godkjent klatreinstruktør med bred erfaring fra klatring i fosseis.

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør

Det eksisterer pr dags dato ikke noe relevant litteratur.

Opplegg for evaluering

Etter kurset får alle deltakerne tilsendt evalueringsskjema.