2845 Isklatring

Godkjent for 8–16 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gjøre deltakerne kompetente til å kunne ta seg fram på enklere klatreturer i is. De skal ha kjennskap til bruk av sikringsutstyr for is, taulagsrutiner, kommunikasjon og rigging av topptau.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltakerne må ha grunnleggende kjennskap til klatring fra før, og må også ha kjennskap til turer i vinterfjellet.

Innhold

1. samling
Timer med lærer: 2
Tema
Innledning

Stikkord
Presentasjon, utstyr, utstyrsbruk, tilpasning av utstyr.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk/teoretisk, Instruksjon.

Problemstillinger
Ulike typer utstyr, tilpasning av stegjern og isøks.

2. samling
Timer med lærer: 8
Tema
Korrekt utstyrsbruk, topptaufester, retur.

Stikkord
Klatre- og bevegelsesteknikk, plassering av økser og stegjern, plassering av isskruer, vurdering av is, etablering av topptaufester, klatring på topptau, rapell.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk/teoretisk, Instruksjon. Delt samling mellom 6 timer praksis og 2 timer teori.

Problemstillinger
Klatreteknikk, korrekt etablering av topptau- og rapellfester.

3. samling
Timer med lærer: 6
Tema
Veivalg og retur.

Stikkord
Veivalg i fosseis, vurdering av is underveis, retur og ulike rapellfester, bruk av ulike typer stegjern og økser, oppsummering av kurset.

Arbeidsform og gjennomføring
Praktisk/teoretisk, instruksjon.

Problemstillinger
Sikker ferdsel i frosne fosser, og sikker retur.

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Det finnes pr dags dato ikke noe relevant litteratur. En liten innføring finnes i boka "Håndbok i Klatring" av Jon Gangdal (1994, Aventura forlag). Videre forutsettes det også at deltakerne kan basisferdigheter i klatring.
Det eksisterer pr dags dato ikke noe relevant litteratur.

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold

Krav til lærer/instruktør

NF-godkjent klatreinstruktør med bred erfaring fra klatring i fosseis.

Avsluttende prøve/eksamen

Etter kurset får alle deltakerne tilsendt evalueringsskjema.

Utfyllende opplysninger

Denne studieplanen er gjerne tenkt som et helgekurs der samlingene er lik dager (fred-søndag).