283 Kurs i bunadsaum

Godkjent for 25–30 timer  |  4–5 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Deltakarane skal lære å ta mål, klippe og sy ein Nordfjordbunad til herre.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Deltakarane må ha grunnleggande kunnskapar om å sy både for hand og på maskin for å delta på kurset.

Innhold

  • Lære å ta mål til bunad
  • Tilpasse til mønster
  • Klippe stoff
  • Oppmerking
  • Sy innsnitt
  • Damping
  • Sette saman jakke, bukse, vest og skjorte

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

Symaskiner, utstyr til måling og damping, sakser, prøvefigurar, mønster til herrebunad ++

Organisering og arbeidsmåter


Veiledning med instruktør/lærer
Praktisk trening/arbeid
Deltakarane syr kvar sin bunad under veiledning av instruktør.

Krav til lærer/instruktør

Kursleiar/instruktør har gjennomført kurs i skredderfaget.

Avsluttende prøve/eksamen

Deltakarane får ingen formell kompetanse, men skal etter avslutta kurs vere i stand til å måle opp, klippe og sy ein herrebunad frå grunnen av.

Utfyllende opplysninger

Det er stor etterspurnad etter herrebunad frå Nordfjord, og altfor få som kan å sy dei.
Derfor er det viktig med kursing slik at fleire kan lære seg dette handverket.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

  • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.