283 Kurs i bunadsaum

Godkjent for 25-30 timer  |  5 deltakere

Mål, læringsmål

Deltakarane skal lære å ta mål, klippe og sy ein Nordfjordbunad til herre.

Målgruppe og forkunnskaper

Deltakarane må ha grunnleggande kunnskapar om å sy både for hand og på maskin for å delta på kurset.

Kursinnhold

 • Lære å ta mål til bunad
 • Tilpasse til mønster
 • Klippe stoff
 • Oppmerking
 • Sy innsnitt
 • Damping
 • Sette saman jakke, bukse, vest og skjorte

Arbeidsmåte

 • Veiledning med instruktør/lærer
 • Praktisk trening/arbeid

Deltakarane syr kvar sin bunad under veiledning av instruktør.

Lenker til eksempler på kursprogram

Krav til lærer/instruktør

Kursleiar/instruktør har gjennomført kurs i skredderfaget.

Læringsressurser

Symaskiner, utstyr til måling og damping, sakser, prøvefigurar, mønster til herrebunad ++

Kvalifiserende/test/eksamen

Deltakarane får ingen formell kompetanse, men skal etter avslutta kurs vere i stand til å måle opp, klippe og sy ein herrebunad frå grunnen av.

Eventuelle merknader

Det er stor etterspurnad etter herrebunad frå Nordfjord, og altfor få som kan å sy dei.
Derfor er det viktig med kursing slik at fleire kan lære seg dette handverket.

Studieplanen kan knyttes opp mot følgende mål i voksenopplæringsloven

 • Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.
 • Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
 • Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet.
 • Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne.