2829 Friluftsliv

Godkjent for 4–31 timer  |  4–15 deltakere  |  inntil 100 % elektronisk kommunikasjon

Læringsmål

Gjennom arbeidet med denne oppgåva, skal du bli kjend med friluftsliv - kva er mogeleg, kva avgrensar. Eit viktig delmål er at du skal bli sjølvstendig til å tenkje og ta ansvar sjølv.
- Deltakerne skal lære å planleggja ein en tur.
-Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om å sove ute om vinteren.
-Deltakerne skal lære og praktisere basisegenskaper ved friluftsliv som bruk av; bål og primus, matlaging, korleis pakke sekken.
-Deltakerne skal få teoretisk og praktisk kunnskap om bruk av kart og kompass.
-Deltakerne skal kunne evaluera prosjektet med gjenfortelling, demonstrasjon og visuell framsyning.

Målgruppe og ev. krav til forkunnskaper

Friluftsinteressert ungdom

Innhold

1. samling
TmL: 3
Tema:
Planlegging av arbeidet

Stikkord:
Lage avtaler, plan.

Arbeidsform og gjennomføring:
Studiering

Problemstillinger:
Forslag til turar. Generell info om friluftsliv, korleis førebu seg på tur. Planlegge ein konkret tur (vinterovernatting)

2. samling
TmL: 3
TuL: 3
Tema:
Sove ute om vinteren. Lage bål. Matlaging.

Stikkord:
Overnatte ute på vinterstid. Kunsten å lage bål ute. Lage varmande og velsmakande mat når det er kaldt.

Arbeidsform og gjennomføring:
Tur med temasamling ved bålet

Problemstillinger:
Bålvettreglar (s.22-23). Kva må vi passe på for å halde oss varme og tørre.

3. samling
TmL: 3
Tema:
Kva er friluftsliv. Lære om bruk av stormkjøken/primus på tur. Planlegge å lage eige utstyr.

Stikkord:
Kva er friluftsliv og friluftslivet sine grunnreglar (side 16-21), Planlegge å lage eige utstyr (s. 40). Lære å bruke stormkjøken og matlaging (side 25-29).

Arbeidsform og gjennomføring:
Studiering

Problemstillinger:
Kvifor driv de med friluftsliv? Ulike haldningar til friluftsliv? Kva tradisjoner for friluftsliv finst i dykkar del av landet? Sporlaus ferd i naturen - korleis gjer vi det? Kva utstyr vil du lage? Planlegge tur der vi lærer å bruke stormkjøken/primus. Deler i kokelag, og avtale meny, metode og innkjøp. Kva utstyr treng vi? Kva kan vi gjere klart på førehand?

4. samling
TmL: 1
TuL: 3
Tema:
Bruk av stormkjøken/primus og matlaging

Stikkord:
Vere på tur og bruke stormkjøken/primus og lage eit godt måltid ute. Rydde opp/vaske utstyr etterpå. Sporlaus ferd i naturen.

Arbeidsform og gjennomføring:
Tur med temasamling

Problemstillinger:
Sikkerheit. Bålreglar. Passe på varme, steiketid/koketid. Korleis gjer vi reint utstyret? Korleis ryddar vi etter oss, slik at vi ferdast sporlaust?

5. samling
TmL: 3
Tema:
Bruk av kart og kompass. Korleis pakke tursekk. Planlegge tur.

Stikkord:
Bruk av kart og kompass (s. 21) Turplanlegging (side 30-40).

Arbeidsform og gjennomføring:
Studiering

Problemstillinger:
Bruk av kart og kompass. Planlegge felles tur. Kva rute skal de ta? Kor lang skal turen vere? Kvar skal vi slå leir/overnatte? Passar turen for alle, jamfør "tur etter evne"? Kva treng de av mat og utstyr? Kven har ansvaret for kva? Kva utstyr har den enkelte? Kva manglar de?

6. samling
TmL: 3
TuL: 3
Tema:
Fottur med bruk av kart og kompass. Planlegging av informasjonsarbeid om friluftsliv.

Stikkord:
Tur med praktisk bruk av kart og kompass. Planlegging av informasjonsarbeid.

Arbeidsform og gjennomføring:
Tur med temasamling: Planlegging av informasjonsarbeid

Problemstillinger:
Korleis finn vi ruta vi har planlagt? Bruke kart og kompass. Planlegge korleis de kan informere andre om det de har lært om friluftsliv.

7. samling
TuL: 3
Tema:
Informasjonsarbeid om friluftsliv

Stikkord:
Inspirere andre til å vere meir ute og bruke naturen. Fortelje/vise andre kva de har lært i løpet av prosjektet.

Arbeidsform og gjennomføring:
Arbeidsform blir bestemt på 6. samling

Problemstillinger:
Vise/demonstrere/fortelje kva de har lært i prosjektet. Dele kunnskap og inspirasjon, slik at endå fleire kan bli glade i friluftsliv. Tema/metode blir bestemt på 6. samling.

8. samling
TuL: 3
Tema:
Avslutte prosjektet

Stikkord:
Gjennomgang av det de har opplevd i løpet av turane. Setje saman bilde, teikningar, dikt. Lage materialbilde. Skape minner fra tida med friluftsliv saman.

Arbeidsform og gjennomføring:
Studiering

Problemstillinger:
Kva har de lært, praktisk og sosialt? Vart det slik de trudde på førehand?

Læringsressurser (utstyr, bøker, filmer, lenker etc.)

For deltakere:
- 4H-prosjektheftet Friluftsliv

For lærer/instruktør:
- Bruke litteraturlistene på ulike studium i Friluftsliv, t.d. Høgskolen i Telemark

Organisering og arbeidsmåter

Se innhold.

Krav til lærer/instruktør

Kunnskap og erfaring vedr. friluftsliv

Avsluttende prøve/eksamen

Fører oppmøtelister på alle samlingane. Utarbeider rapport for arbeidet i etterkant.

Utfyllende opplysninger

Denne studieplanen handlar om førebuing og planlegging av turar, samt gjennomføring av fellesturar med temasamling.